Text

Viktigt om tentor

En salstentamen, eller tenta som det ofta kallas, är ett prov som du skriver på plats vid ett specifikt tillfälle. För att få skriva en sals­tenta behöver du först anmäla dig.

Anmälan till tentamen

Salstentamen bokas som regel på en av campusorterna. I de fall en kurs ges på flera orter kan du endast anmäla dig till en ort, som i normalfall är på studieorten för kurstillfället. Du anmäler dig till tentan i Ladok. Anmälan öppnar 21 dagar innan tentatillfället och stänger 10 dagar innan aktuellt datum. Om du inte anmält dig i tid får du vänta till nästa tentatillfälle.

Om du har problem med att anmäla dig i Ladok behöver du mejla till studenttorget@mdu.se innan anmälan stänger.

Digital salstentamen med Inspera

Om du ska skriva en digital salstentamen med Inspera behöver du förbereda dig. Du ser på webbschemat om din salstenta genomförs med Inspera.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler om du inte avser att skriva tentan. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och skrivlokaler måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, det vill säga 10 dagar innan tentan.

Avanmäl dig gärna även om sista anmälnings­dagen passerat eftersom resurser ibland kan omfördelas trots kostnader som redan uppkommit.

Tid och plats

Tid och plats publiceras på webbschemat senast två arbetsdagar före tentatillfället. Det finns också anslagstavlor vid Studenttorget där det finns information om aktuella tentor.

Tiderna som publiceras på webbschemat, och som syns i Ladok, är de faktiska skrivtiderna som gäller för salstententamen. Starttiderna är klockan 8.30 respektive klockan 14.30 på vardagar (klockan 9 för distanskurser som kan ha salstentamen på lördagar).

Dörrarna till tentan stänger klockan 8.20 respektive klockan 14.20 (klockan 8.50 på lördagar).

Viktigt att veta inför tentan

 • Ta med dig giltig legitimation med foto och svenskt personnummer som körkort, pass eller nationellt id-kort. Har du inget svenskt personnummer behöver du ta med dig pass eller nationellt id-kort. Det går inte att använda MDU-kort, digitalt ID eller fotokopia på legitimation, det räknas inte som giltig legitimation, inte heller uppehållstillstånd eller LMA-kort.
 • Alla tentor genomförs anonymt och dina personuppgifter ersätts med en kod.
 • Kom i tid. Insläpp till skrivlokalerna sker mellan klockan 8–8.20 för tentor som går på förmiddagen och klockan 14–14.20 för tentor som går på eftermiddagen. På lördagar sker insläpp mellan klockan 8.30–8.50. Dörrarna stängs 10 minuter innan tentan startar och ett andra insläpp görs 30 minuter efter skrivtidens start. Kommer du försent innebär det att din skrivtid förkortas med 30 minuter.
 • Väskor, ytterkläder och personliga ägodelar som mobiltelefoner och datorer ska förvaras på anvisad plats.
 • Tentamensvakten informerar om regler och rutiner som gäller i skrivsalen.
 • Vid misstanke om fusk skickas en anmälan in till examinator.

Två tentor vid samma tillfälle

Om två tentor ges vid samma tidpunkt/tentamenstillfälle kan du som student skicka en förfrågan om att få skriva dessa två tentor samtidigt. Detta ska göras senast 10 kalenderdagar innan tentamenstillfället.

Du får besked från universitetet om det går att ordna, samt information om aktuell skrivsal.

Omtenta

Har du en vanlig registrering kan du göra omtenta på en kurs hur många gånger som helst. Du behöver aldrig registrera om dig inför omtentan så länge kurskoden inte har ändrats.

Student från annat lärosäte

För närvarande har vi ingen möjlighet att ta emot externa studenter. Detta gäller tills vidare och informationen uppdateras om det ändras.

Hjälpmedel under tentan

Det ska tydligt framgå av tentamensformuläret vilka hjälpmedel du får använda vid tentan, till exempel miniräknare, tabeller, lexikon eller läroböcker. Om du är i behov av ytterligare hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning, behöver du förutom en anmälan till tentan även skicka in en beställning av hjälpmedel, senast tio dagar innan tentatillfället.

Resultat av tentan

 • Tentaresultatet publiceras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter tentatillfället.
 • Du kan hämta ut din rättade tenta på Studenttorget. Kom ihåg att ta med dig legitimation.
 • Tentor sparas i två år.
 • Blir du godkänd på en tenta har du inte rätt att skriva om den för att få ett högre betyg.
 • Om du har synpunkter på rättningen har du rätt att begära en omprövning av resultatet. I så fall bör du låta tentan vara kvar på Studenttorget. När du hämtar ut din tenta blir det svårare att begära en omprövning.
 • Vill du gå igenom rättningen kan du få din tenta inskannad. Fyll i formuläret nedan. Du får examinationen inom två arbetsdagar, förutsatt att tentan inkommit till Studenttorget.

Examinationsregler

För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till.

Kontakt

För mer information, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10