Text

Plugga på distans

Som distansstudent kan du själv styra mycket över var och när du studerar. Det innebär frihet men kräver samtidigt att du har bra studiedisciplin och tar stort eget ansvar. Här har vi samlat några goda tips och råd kring vad du behöver tänka på.

Innehållet i utbildningen är detsamma oavsett om du läser den på distans eller på campus. Arbetsinsatsen är alltså minst lika stor som om du studerar på campus. Det kommer inte att synas på ditt examensbevis om du läst kursen på distans bara vid vilket universitet du har studerat.

Distansstudier kan ha olika upplägg

Vissa distansutbildningar är helt på distans och andra med några träffar på plats på campus. Vid träffar på campus är det du som student som står för resekostad och eventuellt boende.

Samarbets- och studieverktyg

Lärplattformen Canvas

Undervisningen sker i lärplattformen Canvas som är ett pedagogiskt verktyg. Där lämnar du in studieuppgifter och håller kontakt med lärare och andra studenter

Videomötesverktyget Zoom

Direktsända föreläsningar och olika gruppaktiviteter deltar du i genom videomötesverktyget Zoom.

Krav på teknisk utrustning

För att kunna plugga på distans behöver du ha viss typ av utrustning hemma. Du behöver ha:

  • Dator (Officepaketet 365 går inte att ladda ner till Chromebook)
  • Webbkamera
  • Headset med mikrofon
  • Internetuppkoppling av bredbandstyp.

Tentamen

I vissa utbildningar är tentamen en del av din utbildning. Då kan du som läser kurs eller program på distans ges möjlighet att tentera vid en annan tentamensplats. Tentan måste skrivas samtidigt som den ordinarie tentan och under samma förutsättningar som vid examination på MDU, vilket är en lugn miljö fri från störningar och med tillräcklig övervakning för att förhindra fusk.

Tentamenstillfällen som genomförs som digital salstentamen genomförs endast på MDU:s campusorter Eskilstuna eller Västerås. Campusorten är enligt tentabokningen på webbschemat.

För att få skriva tentan på annan plats, måste du skicka in en ansökan om det minst tre veckor innan tentadatumet. Det är ditt ansvar att kontakta platsen där du hoppas kunna skriva. Akademichef eller annan ansvarig bestämmer om din begäran godkänns.

Lärcentrum – stöd på din hemort

På många orter i Sverige finns kommunala lärcentra. Dit kan du som distansstudent vända dig om du till exempel behöver en plats där du kan koncentrera dig på dina studier. Det kan också finnas tillgång till viss teknisk utrustning, exempelvis videokonferensutrustning för att delta i föreläsningar. Det stöd som erbjuds varierar, så kontakta därför det för dig relevanta kommunala lärcentrumet för detaljerad information. Hitta ditt lärcentrum.

Universitetsbibliotekets tjänster

Du som pluggar på distans har samma tillgång till universitetsbibliotekets tjänster som campusstudenter. Om du inte bor Eskilstuna eller Västerås kommun skickar vi hem böcker som du reserverat utan kostnad.

Plugga med funktionsnedsättning

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning/­funktionsvariation finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid när du pluggar på distans.

Stöd under studierna

Som student hos oss finns det en hel del stöd och hjälp du kan få så att din studietid blir så bra som möjligt. Mycket av stödet finns digitalt för dig som inte är på plats på campus.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10