Text

Anmäl dig till kurser inom program

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Det gör du i Ladok.

Vilka behöver anmäla sig till kurser inom program?

De programstudenter som ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer gör det via antagning.se.

Vilka kurser ska jag söka?

I din utbildningsplan och ditt programschema ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för kurskoder.

Platsgaranti

Du kan få platsgaranti till 30 högskolepoäng/termin. Kom ihåg att du måste göra din anmälan senast sista anmälningsdag för att platsgaranti ska gälla.

Utbildningsplanen och examenskraven ska vara utgångspunkt för dina kursval. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du söker kurser som du inte har platsgaranti till, konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Kurser utöver program (fristående kurser) söks i konkurrens med övriga sökande och du kan då bli antagen till ytterligare 15 högskolepoäng.

I ditt programschema och din utbildningsplan står det vilka kurser du har platsgaranti till, vilken period på terminen det gäller, vilken ort kursen ges samt studietakt. En kurs kan ha flera anmälningstillfällen och om du väljer fel tillfälle så gäller inte platsgarantin. Om du är osäker på vilket tillfälle du ska anmäla dig till, kontakta studievägledare på akademin som ansvarar för ditt program.

Du som är student vid MDU kan logga in på antagning.se med ditt studentkonto. Eventuella handlingar du vill komplettera med ska laddas upp på dina sidor på antagning.se.

Kontakt

Har du frågor kring val av kurser och anmälan,
kontakta din programsamordnare eller en studievägledare.