Text

Så funkar det att plugga på universitet

Ska du börja plugga på universitetet? Om du kommer från gymnasiet finns det en hel del skillnader. Du behöver ta mycket mer eget ansvar och själv lägga upp en plan för dina studier.

Mer ansvar än på gymnasiet

Att studera på universitet är ganska annorlunda mot att plugga på gymnasiet, du behöver ta ett stort eget ansvar. Om du läser en utbildning på helfart, är det ungefär 40 timmar i veckan. Alla föreläsningar är inte obligatoriska och sker oftast inte varje dag. Vi rekommenderar alltid att du närvarar för bästa resultat, men det är du själv som bestämmer. Hur undervisningen är upplagd kan variera beroende på vilken kurs eller program du läser. Det kan till exempel vara föreläsning, grupparbete eller uppgifter som du ska lämna in.

Universitetet ställer högre krav

På universitetet förväntas du ta ansvar för dina studier. Du måste själv leta fram information, hitta, köpa och läsa din kurslitteratur och se till att du når målen för varje kurs. Tempot är högt och du behöver lägga ned mycket tid på studierna.

Skulle du vara i behov av hjälp under din studietid finns det stöd och tips att få.

Studieteknik

På universitetet fördjupar du dig mer och det är oftast stora textmängder som ska läsas in. Det är vanligt att du får studieanvisningar, till exempel kring vilka sidor i en bok som du ska läsa inför en föreläsning. Därför är det viktigt att du planerar dina studier och utvecklar en bra studieteknik.

Praktiskt om universitetsstudier

Antagning och behörighet

Det krävs att du har vissa förkunskaper för att du ska bli antagen till en kurs eller ett program. De kunskaper som behövs kallas grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet kan du få exempelvis från gymnasiet, vuxenutbildning, folkhögskola, utländsk utbildning samt genom yrkeserfarenhet. För vissa program eller kurser krävs att du har särskild behörighet. Det kan till exempel innebära att du behöver ha läst extra mycket matematik om du planerar att läsa ett ingenjörsprogram.

Distans eller på campus

De flesta kurser och program på MDU läser du på campus, i universitetets lokaler i Eskilstuna eller Västerås. Du träffar andra i klassen under bland annat föreläsningar, grupparbeten och laborationer. Det går också att studera vissa kurser och program på distans. Det innebär att du jobbar mer självständigt och att du framförallt håller kontakten med lärare och andra studenter via nätet.

Studera med funktions­nedsättning

MDU erbjuder olika typer av stöd för att du med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor som andra.

Examen efter studierna

En examen är ett bevis på att du har klarat din utbildning. En generell examen visar att du är kunnig inom ett visst ämne, till exempel kandidat- och magisterexamen. En yrkesexamen kräver fler kompetenser än bara inom ett ämnesområde och visar att du är kunnig inom ett visst yrke, till exempel högskole- och civilingenjörsexamen och sjuksköterskeexamen. När din utbildning är klar ansöker du själv om att få ditt examensbevis.

Grund- och avancerad nivå

MDU erbjuder program och kurser både på grund- och avancerad nivå. Är du nybörjare börjar du på grundnivå och kan sedan fortsätta plugga på avancerad nivå. Exempel på utbildningar på grundnivå är exempelvis ekonomprogram, lärarprogram och högskoleingenjörsprogram, det vill säga alla program som man kan ansöka till som kräver grundläggande samt eventuellt särskild behörighet. Exempel på utbildningar på avancerad nivå är magister- och masterprogram.

Högskolepoäng och studietakt

Ett läsår är indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin och 60 hp per år. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Ditt schema kan alltså se olika ut under olika veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp. En del utbildningar erbjuds på deltid, till exempel halvfart eller kvartsfart. Då får du färre högskolepoäng per vecka och du förväntas också studera färre timmar varje vecka.

Program eller fristående kurs

På MDU finns program och kurser inom en mängd olika områden. Du kan välja att läsa antingen fristående kurser eller kurser som satts ihop till ett helt program och som leder till en examen. Som programstudent har du platsgaranti till kurserna i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa av kurserna inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

Väljer du fristående kurser istället för ett färdigt program, kan du själv välja vilka kurser du vill läsa. Det finns möjlighet att få hjälp med studieplanering av studievägledare.

Mer information

Vid frågor, kontakta Studievägledare.

E-post: studievagledning@mdu.se