Text

En mentor ger dig inblick i ditt framtida arbetsliv

Vill du redan under studietiden få en inblick i hur ditt framtida arbetsliv kommer att se ut? Skaffa dig en mentor.

Mentorprogrammet

På MDH finns något som kallas mentorprogrammet. Som adept - som du kallas i ett mentorprogram - får du tillgång till en person från arbetslivet som kan ge dig konkreta tips och råd på hur du ska tänka och agera inför klivet ut på arbetsmarknaden.

Exempel på vad du som medlem i mentorprogrammet får tillgång till:

 • Goda råd när det är dags att söka jobb
 • Möjligheten att lära känna dina styrkor och svagheter bättre
 • Kunskap och insikt i hur det fungerar i arbetslivet
 • Ett utökat nätverk av kontakter


Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden oktober till maj. Därefter träffar studenten sin mentor regelbundet vid tillfällen som passar dem båda. Utöver det anordnas gemensamma träffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter.


Vem kan söka och hur gör jag?

På grund av osäkerhet kring coronaviruset ställs mentorprogrammet för 2020/2021 in.

 

Mentorprogrammet finns till för alla programstudenter vid MDH i både Eskilstuna och Västerås. För att programmet ska kunna starta på båda orterna krävs att tillräckligt många mentorer och studenter finns på respektive ort.

Antalet platser är begränsat. Vilka sökande som kommer att erbjudas plats beror på vilka mentorer som finns. Det ska alltid finnas någon koppling mellan mentorns yrke och din utbildning.

Mentorprogrammets gemensamma träffar hålls på svenska, men engelskspråkiga studenter är naturligtvis välkomna att söka och får plats om det finns engelsktalande mentorer. Studenter som läser näst sista året i utbildningen har förtur till mentorprogrammet.


På MDU finns något som kallas mentorprogrammet. Som adept - som du kallas i ett mentorprogram – får du tillgång till en person från arbetslivet som kan ge dig konkreta tips och råd om hur du kan ta det första steget in på arbetsmarknaden och nå din önskade karriär.

Studenter och mentor sitter samlade vid ett bord

Delta och ta del av programmets fördelar

Genom att delta i programmet och få tillgång till en egen mentor får du som student hjälp med att identifiera dina karriärmål. Med konstruktiv feedback utvecklar du dina idéer, övervinner utmaningar och förbereder dig inför livet efter examen. Dessutom kan du använda dina instinkter från programmet som en utgångspunkt för dina empiriska studier och avhandlingsarbete.

Exempel på vad du som medlem i mentorprogrammet får tillgång till:

 • Goda råd när det är dags att söka jobb
 • Möjligheten att lära känna dina styrkor och svagheter bättre
 • Kunskap och insikt i hur det fungerar i arbetslivet
 • Ett utökat nätverk av kontakter

Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden december - april. Under denna period träffas adept och mentor regelbundet vid tillfällen som passar er båda. Utöver det anordnas gemensamma träffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter. Totalt avsätter du och din mentor 10 timmar tillsammans. Exempel på aktiviteter som kan ske under denna mentorperiod:

 • Få tips om när det är bra att söka jobb
 • Tillsammans identifiera dina styrkor och utvecklingsmöjligheter utifrån din önskade framtida karriär. Brainstorma lösningar tillsammans
 • Få råd och feedback om hur du utvecklar ett bra CV för önskade positioner
 • Få insikt i vilka olika uppgifter och roller som finns inom en organisation och hur du som anställd kan växa och vidareutveckla dig inom organisationen
 • Tillsammans utveckla ett nätverk av kontakter

Mentorns ortsplacering kan vara både i Sverige och internationellt. Beroende på vart hen befinner sig kommer mentorprogrammet att genomföras under verkliga träffar eller digitalt. Mentorprogrammet genomförs på både svenska och engelska.

Vem kan söka och hur gör jag?

Mentorprogrammet riktar sig till dig som läser sista året vid MDU.

Nästa Mentorprogram pågår från 5 december 2022 till 7 april 2023. Anmäl dig senast den 15 november 2022.

I november påbörjar vi arbetet med att matcha dig och mentor med motsvarande eller likvärdig yrkesinriktning eller utbildning. Syftet med matchningen är för att ni båda ska få ut så mycket som möjligt av programmet.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om mentorprogrammets innehåll eller vill veta mer.