Text

VFU - Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Som student vid barnmorskeprogrammet eller vid någon av MDU:s specialistsjuksköterskeprogram ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Under VFU omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Kombinationen av teoretiska studier och VFU skapar förutsättningar för dig att utveckla den kompetens som behövs inför ditt kommande yrke. VFU-placeringar kan förläggas på annan ort än studieort

Mer information och kontakt:

  • Barnmorskeprogrammet, Malin Hammarbäck
  • Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Malin Hammarbäck
  • Specialistsjuksköterska anestesisjukvård, Malin Hammarbäck
  • Specialistsjuksköterska hälso-och sjukvård i hemmet, Malin Hammarbäck
  • Specialistsjuksköterska Intensivvård, Malin Hammarbäck
  • Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Marie Zettergren

 

Mer information och kontakt

Handläggare verksamhetsförlagd utbildning: specialistprog_vfu@mdu.se