Text

Försäkringar under studietiden

Som student är du försäkrad mot olycksfall under tiden du befinner dig på campus samt under resor mellan din bostad och campus.

Försäkringen täcker inte tiden som du studerar hemma, så det är viktigt att du tecknar en separat försäkring mot olycksfall om du inte har det om du studerar hemifrån.

Som student bör du även ha en hemförsäkring. De flesta försäkringsbolag har studenterbjudanden. Kontakta olika försäkringsbolag för mer information.