Text

Examensarbeten och rapporter

Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDU ska skriva examens­arbeten, rapporter, försättsblad, kompendie­framsida samt regler för MDU:s logotyp.

Riktlinjerna finns till för att alla studenter, handledare och examinatorer ska ha samma syn på hur examensarbetena och rapporterna ska skrivas. Du hittar anvisningarna och mallarna för examensarbeten och rapporter i lärplattformen Canvas.

Försättsblad, mallar och logotyper