Text

"Vi vill främja de mindre samhällena för att skapa en bättre hållbarhet"

Jonas Höggren och Nicholas Malki

Jonas Höggren och Nicholas Malki studerar internationell business management på Mälardalens universitet

Jonas Höggren och Nicholas Malki är två drivna studenter på Mälardalens universitet. Tillsammans vill de skapa en plattform för marknadsföring som gynnar företagen och invånarna i mindre områden, där många småföretag kämpar för överlevnad.

Jonas Höggren och Nicholas Malkis idé handlar om att använda den moderna digitaliseringen för att rädda de mindre samhällena från nedläggning.

– Vi vill främja de mindre samhällena för att skapa en bättre hållbarhet, säger Nicholas.

Mindre områden utanför stadskärnan stängs ner i rasande fart och de småföretag som finns där har svårt att överleva. De planerar därför att skapa en digital plattform för marknadsföring, vilket ska gynna både invånarna och företagen i dessa områden.

Plattformen kommer att visa förslag på lokala företag för användarna, innan de kan utöka sin sökning till andra områden. Syftet med detta är att marknadsföra företagen i deras närheten först, vilket gynnar de mindre områdena. Förhoppningsvis hjälper det till att återuppliva dessa samhällen. Plattformen kommer också att ha en anslagstavla och ett forum för användarna att marknadsföra sig själva på om de önskar.

Jonas och Nicholas studerar internationell business management på Mälardalens universitet. De kände till varandra redan innan de började på universitetet men i början av utbildningen utvecklade de en starkare vänskap. Sedan dess har de bollat många idéer med varandra så fort de haft chansen.

Tillsammans valde de att gå Idélabs Acceleratorprogram för att utveckla sina idéer och sitt företagande. På programmet gick även Josef Andehaymanot som har varit med och arbetat på idén tillsammans med Nicholas och Jonas.

– Affärsutvecklarna på Idélab hjälpte oss att smalna av, säger Nicholas. Genom Acceleratorprogrammet fick vi många nya perspektiv på vår idé.

Jonas tillägger också att programmet hjälpte dem att komma framåt med sin idé.

– Vi fick hjälp att hålla oss på banan eftersom programmet har en del deadlines, det hjälpte oss att jobba vidare med vår idé, säger Jonas.

Jonas och Nicholas pratar ständigt med varandra om sina idéer och företag. En av lockelserna med att driva eget företag är att få se något växa. Att skapa något från start som man från början inte vet vart det ska leda till, tycker de verkar mest spännande med att driva företag.

Eftersom båda två har spenderat en stor del av sin tid utomlands det senaste året har uppstarten av företaget blivit fördröjd. Men nu när de befinner sig på samma plats igen, arbetar de hårt med sin affärsplan och kommer starta upp företaget så fort de kan.

– I framtiden hoppas vi att vår idé ska gynna de mindre samhällena på ett hållbart sätt. Vi vill stärka de här områdena. Drömmen är att invånarna ska använda vår plattform och att den hjälper till att bevara dessa områden, säger Jonas och Nicholas.

Nicholas och Jonas har ett bra driv tillsammans och en naturlig fallenhet att bolla idéer med varandra. De brinner verkligen för ett hållbart samhälle och att skapa nya lösningar.

– Vi tänker ofta tillbaka på hur det var när vi var yngre, innan allting blev så digitalt. Hur kul det var och hur mycket mer liv det var då, säger Nicholas och Jonas. Nu vill vi använda digitaliseringen för att gå tillbaka till de ursprungliga, mer levande samhällena.

Med sin starka passion för att främja hållbarhet och stödja mindre samhällen är Jonas och Nicholas på en spännande resa med sin plattform, de valt att kalla Linkify. Med deras driv och vilja att lyckas är det tydligt att de kommer fortsätta att arbeta hårt på sin idé och sitt företag.


Idélab hjälper dig göra nytta av din kunskap

Idélab erbjuder studenter, forskare och övriga anställda vid MDU rådgivning inom ide- och affärsutveckling samt personlig utveckling – helt kostnadsfritt.

Läs mer