Text

”Jag vill motivera människor att nå sina drömmar”

Leende Stafans Inkovs

Stefans har under sin tid på MDU deltagit i Idélabs Acceleratorprogram. Han sökte till programmet för att knyta kontakter och lärdomar från andra människor som också var intresserade av att starta och driva företag. Fotograf: Jonas Bilberg

Stefans Inkovs går andra året på i Innovationsprogrammet på MDU. Det är tydligt att Stefans brinner starkt för sitt företag och sitt klockmärke August Raurica. Genom sin klocka vill han hjälpa människor att bli mer motiverade.

Stefans Inkovs kommer från Riga och bor nu i Eskilstuna där han studerar både innovation och företagsekonomi. Han gillar att hitta nya sätta att tänka på och han har alltid varit intresserad av innovation. Just nu arbetar han hårt med sin senaste idé, klockan August Raurica.

– Jag vill gärna motivera människor och ge dem en push framåt, säger Stefans.

Klockmärket Stefans har skapat är uppbyggt för att hjälpa människor att fortsätta framåt med sina mål och sina karriärer. För att människor inte ska ge upp sina mål består klockmärket av tre nivåer. Varje nivå är ett betyg på de prestationer man har åstadkommit. Man kan alltså inte köpa en klocka på den andra nivån direkt utan måste förtjäna den. Alla börjar på första nivån och när man nått sina mål på nivå ett, når man den andra nivån av klocka. Ju mer man presterar desto lättare blir det att nå nivå två och så fortsätter det i tre nivåer.

– ­Jag vill verkligen producera en klocka av mycket god kvalité, säger Stefans.

Idén till klockan började redan när han var 20 år gammal och köpte sin första klocka. Han har sedan dess tänkt på möjligheten att skapa en klocka av bra kvalité. Den skulle bestå av riktigt bra material men fortfarande kunna säljas till ett överkomligt pris. När idén till klockan hade börjat ta form var det dags för namnet. Namnet skulle inspirera människor och samtidigt visa på status. Det landande tillslut på namnet August Raurica, inspirerat från en gammal romersk stad i Schweiz.

Stefans har under sin tid på MDU deltagit i Idélabs Acceleratorprogram. Han sökte till programmet för att knyta kontakter och lärdomar från andra människor som också var intresserade av att starta och driva företag.

– ­Det bästa med Acceleratorprogrammet för just mig var nätverkandet och det var väldigt motiverande med en nya atmosfär. Jag träffade inspirerande människorna med fantastiska idéer och de som arbetade på programmet var väldigt professionella, säger Stefans.

Även om nätverkande och råd från andra människor är viktigt så strävar Stefans också efter att gå sin egen väg. Han vill inte låta andra personers åsikter stå i vägen för det han vill göra.

– ­Man kan inte alltid lyssna på andra människors åsikter, för alla kommer tänka och tycka olika om din idé. Det är bara du som väljer vad som fungerar för dig och som vet vad som är bäst för just dig, säger Stefans.

Stefans fokuserar nu på att avsluta sina studier men kommer fortsätta arbeta med sitt klockmärke. Han stressar dock inte fram någonting utan låter det ta den tid det tar. Nästa steg är att finna en partner och finansiering för att ta processen framåt. På Stefans hemsida augustraurica.com finns mer information om idén runt klockan och hans vision för framtiden.

– ­Jag vill verkligen hjälpa människor att må bättre med sig själva. Jag vill att de ska minnas sina drömmar och förverkliga dem, säger Stefans.