Text

Ansök om examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Det är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Examensbeviset är digitalt och består av en PDF-fil med en e-stämpel. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe.

Så ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examensbevis på grund- och avancerad nivå i Ladok för studenter.

 • Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdu.se
 • Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter.
 • Inte längre aktiv student och saknar studentkonto? Då kan du logga in på Ladok för alumner med BankID eller Freja eID+.
 • Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.
 • Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.
 • När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.
Ansök om examensbevis i Ladok för studenter

Forskarnivå

Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.

Vanliga frågor och svar om examen

För närvarande har vi längre handläggningstider.

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden under året vilket innebär att det under sommaren och början av hösten är en längre handläggningstid.
Om vi har några frågor när vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig.

Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.

De poäng som ingår i din examen är inte förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Kurser från en examen som gjort dig behörig till avancerad nivå kan inte tas med i en examen på avancerad nivå.

Fullgjorda kurser på högskolenivå som inte överlappar med andra kurser kan ingå i examen. Kurser från utlandsstudier måste tillgodoräknas, kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de med varandra. De delvis överlappande poängen får inte räknas med i din examen utan kommer att dras från totalsumman.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis, ej i pappersform. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Det är därför mycket viktigt att du har den e-postadress som du använder registrerad i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis. Har du en sådan examen utfärdad så kan du själv via Ladok för studenter ladda ner examensbeviset på nytt och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Kopia på examensbevis tidigare än 2024-02

Har du ett tidigare utfärdat examensbevis i pappersform: examensbeviset är en originalhandling och kan bara utfärdas en gång. Om ditt examensbevis skulle komma bort eller bli förstört kan du få en kopia från universitetets arkiv. Kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

Nej, examensbeviset kostar inget.

Examensbevisen är från och med 2003 tvåspråkiga (svenska och engelska). Om du har ett äldre bevis, endast på svenska, kan du vända dig till en auktoriserad översättare.

Om en arbetsgivare önskar få din examen verifierad kan du ge en kod till Ladok där arbetsgivaren själv kan gå in och titta på examensbeviset.

Om du har fått avslag på din ansökan om examensbevis, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för universitetet, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som universitetet har tagit. Information om hur du går tillväga finns i ditt avslagsbeslut.

Övrigt om examen

MDU har rätt att utfärda examen på grund- avancerad och forskarnivå. Vilka examensregler som gäller vid MDU finns angivna i den lokala examensordningen.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av universitetsutbildningar utomlands, samt göra det lättare för universitetsutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

 • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
 • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
 • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Här finns examensbeskrivningar för de examina som MDU har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till MDU:s lokala examensordning.

Examina på grundnivå

Examina på avancerad nivå

Yrkesexamina på grund- och avancerad nivå

Examina på forskarnivå

Universitetet kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt.

Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Krav som försvinner under 2024

Examina nedan är avvecklade eller har reviderade krav och utgår under 2024. Du måste ha börjat dina studier före ett visst datum för att ha rätt att få ut din examen.

Mer information om kraven och övergångsperioder hittar du i den lokala examensordningen.

 • Civilingenjörsexamen – Industriell ekonomi, enligt de äldre bestämmelserna, utgår 2024-06-30.
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, utgår 2024-12-31.
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Tyska, utgår 2024-12-31.

Examen och examensbevis

Här hittar du allt om examen vid MDU och hur du ansöker om examensbevis. Det är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Examensbevis

Examensbeviset är digitalt och består av en PDF-fil med en e-stämpel. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Giltighetstiden på e-stämpeln är 2 år, därefter behöver en ny PDF-fil hämtas hem för att examensbeviset ska ha en giltig e-stämpel.

Så ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examensbevis på grund- och avancerad nivå i Ladok för studenter.

 • Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdu.se
 • Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter.
 • Inte längre aktiv student och saknar studentkonto? Då kan du logga in på Ladok för alumner med BankID eller Freja eID+.
 • Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.
 • Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.
 • När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.
Ansök om examensbevis i Ladok för studenter

Examen på forskarnivå

Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.

Vanliga frågor och svar om examen

För närvarande har vi längre handläggningstider.

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden under året vilket innebär att det under sommaren och början av hösten är en längre handläggningstid.
Om vi har några frågor när vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig.

Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.

De poäng som ingår i din examen är inte förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Kurser från en examen som gjort dig behörig till avancerad nivå kan inte tas med i en examen på avancerad nivå om de krävs för att uppfylla examenskravet i den behörighetsgivande examen.

Fullgjorda kurser på högskolenivå som inte överlappar med andra kurser kan ingå i examen. Kurser från utlandsstudier måste tillgodoräknas, kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de med varandra. De delvis överlappande poängen får inte räknas med i din examen utan kommer att dras från totalsumman.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis, ej i pappersform. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Det är därför mycket viktigt att du har den e-postadress som du använder registrerad i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Från och med februari 2024 utfärdar vi digitala examensbevis. Har du en sådan examen utfärdad så kan du själv via Ladok för studenter ladda ner examensbeviset på nytt och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Kopia på examensbevis tidigare än 2024-02

Har du ett tidigare utfärdat examensbevis i pappersform: examensbeviset är en originalhandling och kan bara utfärdas en gång. Om ditt examensbevis skulle komma bort eller bli förstört kan du få en kopia från universitetets arkiv. Kontakta studenttorget@mdu.se för mer information.

Nej, examensbeviset kostar inget.

Examensbevisen är från och med 2003 tvåspråkiga (svenska och engelska). Om du har ett äldre bevis, endast på svenska, kan du vända dig till en auktoriserad översättare.

Om en arbetsgivare önskar få din examen verifierad kan du ge en kod till Ladok där arbetsgivaren själv kan gå in och se uppgifter om din examen och dess innehåll.

Om du har fått avslag på din ansökan om examensbevis, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för universitetet, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som universitetet har tagit. Information om hur du går tillväga finns i ditt avslagsbeslut.

Examensregler

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

 • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
 • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
 • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Övrigt om examen

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av universitetsutbildningar utomlands, samt göra det lättare för universitetsutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.

Universitetet kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt.

Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Krav som försvinner under 2024

Examina nedan är avvecklade eller har reviderade krav och utgår under 2024. Du måste ha börjat dina studier före ett visst datum för att ha rätt att få ut din examen.

Mer information om kraven och övergångsperioder hittar du i den lokala examensordningen.

 • Civilingenjörsexamen – Industriell ekonomi, enligt de äldre bestämmelserna, utgår 2024-06-30.
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, utgår 2024-12-31.
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Tyska, utgår 2024-12-31.

Kontakt

E-post: examen@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag klockan 10:00–11:00.
Observera att telefontiderna kommer vara stängd under vecka 29-31.