Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie coronaviruset (10st)

 • $article.type

  2022-01-12

  Successiv återgång till ordinarie undervisning efter 9 februari.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2021-10-01

  Från den 4 oktober är det åter möjligt för alla att använda biblioteket, såväl MDH-studenter/personal som utomstående.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2021-03-15

  Smittspridningen av covid-19 ökar i både region Sörmland och Västmanland. För att minska risken för smittspridning är nu rekommendationen från smittskyddsläkare att använda munskydd när det inte går att hålla minst två meters avstånd till andra. Rekommendationen börjar gälla 15 mars.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-10-08

  Allt tyder på att det utbrott av coronasmitta som utbröt bland ekonomistudenter har planat ut. Enligt smittskyddsläkare på smittskyddsenheten i Västerås har det under den senaste veckan enbart skett en marginell ökning vilket är en tydlig signal på att de åtgärder högskolan vidtagit fått effekt och att smittspridningen avtagit.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-09-17

  MDH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för all verksamhet på högskolan. Om du har blivit testad positiv för coronaviruset måste du stanna hemma minst sju dygn efter provtagningstillfället, även om du inte har några symtom. Får du symtom efter provtagningen måste du stanna hemma i minst sju dygn efter att du fått symtom.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-09-17

  MDH kommer att hjälpa regionerna i Sörmland och Västmanland med smittspårning. Det innebär att högskolan kommer att informera personer som kan ha utsattas för smittrisk i högskolans lokaler. MDH har tagit fram en rutin för hur smittspårningen ska gå till.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-09-16

  Om dina studieresultat påverkats på grund av coronapandemin, så att du inte når de studieresultat som normalt krävs för studiemedel, kan du skicka in ett intyg till CSN.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-09-08

  För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-08-21

  Under hösten kommer MDH att sätta in fler bussar mellan campusorterna.

  coronaviruset (10st)

 • Aktuellt

  2020-01-27

  Det Sars-liknande Coronaviruset som kopplas ihop med staden Wuhan i Kina fortsätter att sprida sig. På MDH följer man utvecklingen noga.

  coronaviruset (10st)

1