Text

Kompetens­utveckling med LevelUp

LevelUp är ett fortbildningsprogram på Mälardalens universitet, som riktar sig till regionala industriföretag.


LevelUp är ett unikt fortbildningsprogram med fokus på automation, artificiell intelligens och digitalisering. Programmet riktar sig till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin, i syfte att i spåren av coronakrisen kompetensutveckla personal och därigenom stärka konkurrenskraften i svensk industri.

LevelUp riktar sig till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin. I ett ettårigt program, kompetensutvecklas personal, på hel eller deltid, genom kurser på avancerad nivå i syfte att hållbart stärka svensk tillverkningsindustri som påverkas av coronakrisen. Varje deltagare har en individanpassad utbildningsplan och en akademisk coach.

Projektet riktar sig till industriföretag med tillverkning i Mälardalen. Projektet finansieras av KK-stiftelsen.


Kursutbud produkt- och processutveckling

Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Big data & molntjänster för industriella tillämpningar 5 hp Länk till annan webbplats.

Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Industriautomation, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Industriell underhållsutveckling 5 hp Länk till annan webbplats.

Visualisering för industriella tillämpningar 5 hp Länk till annan webbplats.

Supply Chain Management, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Lean produktion, 5 hp Länk till annan webbplats.

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Simulering av produktionssystem, 5 hp Länk till annan webbplats.

Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin, 5 hp Länk till annan webbplats.

Industri 4.0 – realisering 5 hp Länk till annan webbplats.

Industrialisering och tid till volym 5 hp Länk till annan webbplats.

Produktionssystemutveckling, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Projektkurs i produkt- och processutveckling, 7,5 hp
Egendefinierade tillämpade projekt utifrån egna behov.


Kursutbud datavetenskap

Statistisk dataanalys i industriella system, 2,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deep learning för industriell bildbehandling, 2,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kursutbud energiteknik

Tillämpning av industriell processtyrning, 2,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diagnostik för kraftverk och processer, 2,5 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpad mätteknik och experimentell design


Kontaktinformation