Text

Fortbildning inom teknik

Vi har sedan starten samarbetat med industrin inom såväl forskning som utbildning. Tillsammans tar vi fram korta fristående kurser speciellt anpassade till industrins behov och de yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling.

Våra kurser och program inom teknik är även en viktig rekryteringsbas för industrin. Många industriföretag erbjuder våra studenter att genomföra examensarbeten baserade på industrins behov. Det finns också många exempel på forskningssamarbeten som även innefattar forskarskolor och industridoktorander.

Framtagningen av många kurser finansieras av KK-Stiftelsen och Vinnova.

Poänggivande kurser

Vi erbjuder ett brett utbud av flexibla poänggivande kurser för yrkesverksamma som vill kompetensutvecklas. Kurserna ges online och har få eller inga schemalagda träffar. De flesta ges på kvartsfart och samtliga är möjliga att kombinera med arbete.

Poänggivande kurser Länk till annan webbplats.

Öppna kurser/MOOC

MOOC betyder Massive Open Online Courses och är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online och är helt kostnadsfria.

Öppna kurser/MOOC Länk till annan webbplats.

Uppdragsutbildning

Många kurser för yrkesverksamma inom teknikområdet kan även erbjudas som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningar är kurser där en organisation eller arbetsgivare, det vill säga en juridisk person, betalar en kursavgift. Det är uppdragsgivaren som utser deltagare till en uppdragsutbildning och det finns inga krav på formell behörighet. Uppdragsutbildning kan även i vissa fall ge högskolepoäng.

Utöver platser på befintliga kursinstanser finns möjlighet att köpa anpassade kursinstanser med avseende på till exempel starttidpunkt och studietakt. Även helt eller delvis kundanpassade kurser kan erbjudas.

För att få veta mer om våra uppdragsutbildningar inom teknikområdet, kontakta lifelonglearning@mdu.se

Pågående projekt

REEDEAM

REEDEAM är ett projekt där Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Örebro Universitet, tillsammans med industrin samproducerar utbildning för näringslivets klimatomställning. Projektet syftar till att förstärka samverkan mellan universiteten och näringslivet genom att förbättra tillgången till behovsanpassad kompetensutveckling. REEDEAM syftar också till att etablera en långsiktig samverkan mellan lärosätena utifrån universitetens vetenskapliga styrkeområden.

En planerad forskarskola kommer ge näringslivet större tillgång till doktorskompetens och ytterligare stärka lärosätenas gemensamma samverkan med omkringliggande näringsliv och samhälle. Lärdomar och erfarenheter från KK-stiftelsens expertkompetensprogram integreras och säkerställer effektivitet och kvalitet genom att skapa ett sammanhållet kompetenserbjudande.

Medverkande industriföretag är bland andra ABB, Alstom, Hitachi, Northvolt, Scania och Volvo CE.

Här kan du läsa mer om projektet och de kurser som erbjuds Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer eller bli en del av projektet? Kontakta lifelonglearning@mdu.se

Projektet pågår perioden 2023–2028 och finansieras av KK-stiftelsen.

DICREASE

I projektet DICREASE utvecklades nätbaserade kurser inom temat Smart utveckling och produktion. Kurserna utvecklades tillsammans med nationella och internationella företag där företagen bidrog med expertkompetens och erfarenheter. Samarbetet säkrade att kursinnehållet är relevant både för yrkesverksamma och studenter som ska ut i arbetslivet.

Kurser som utvecklades inom projektet

Projektet pågick 2022–2023 och finansierades av KK-stiftelsen.

FutureE

I projektet FutureE utvecklades nätbaserade kurser inom två av MDU:s starkaste forskningsmiljöer - Pålitliga smarta system och Framtidens energi.

Kurserna utvecklades tillsammans med nationella och internationella företag där företagen bidrog med expertkompetens och erfarenheter. Samarbetet säkrade att kursinnehållet är relevant både för yrkesverksamma och studenter som ska ut i arbetslivet.

Kurser inom Pålitliga smarta system

Kurser inom Framtidens energi

Projektet pågick 2018–2022 och finansierades av KK-stiftelsen.

KIT

Inom KIT-projektet (Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion) utvecklade MDH tillsammans med Linnéuniversitet, Högskolan Väst och Örebro universitet spjutspetskurser inom AI och Smart produktion för yrkesverksamma för att bidra till att utveckla industrins digitalisering.

Projektet tog även fram en marknadsföringsplattform för universitetskurser för yrkesverksamma Länk till annan webbplats., där hundratals kurser från ett tjugotal svenska lärosäten presenteras.

MDU:s AI-kurser för yrkesverksamma

MDU:s kurser för yrkesverksamma inom Smart produktion

Projektet pågick 2019–2022 och finansierades av Vinnova.

Level Up

I projektet Level Up erbjöds industriföretag, drabbade av coronapandemin, att kompetensutveckla medarbetare inom smart produktion för att stå bättre rustade efter epidemin. Tio deltagare från sex företag deltog och fick, i samarbete med MDU, individuella studieplaner framtagna utifrån deras företags behov och deras egna kompetenser. Studierna bedrevs på 30 % under två terminer, 2021.

Projektet pågick 2020–2022 och finansierades av KK-stiftelsen.

Premium

Inom projektet Premium (Professional Education for Manufacturing Innovation) utvecklade MDU tillsammans med Jönköping tekniska högskola (JTH) och mer än 20 partnerföretag, totalt 21 kurser. Alla kurserna syftar till att ge industrin förutsättningar och kunskaper att driva en hållbar och smart produktion i Sverige. Att kunna anpassa verksamheten till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter når marknaden snabbt är avgörande idag och för att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.

MDU:s kurser utvecklade i Premium-projektet

Projektet pågick 2019–2023 och finansierades av KK-stiftelsen.

PROMPT

I projektet Prompt utvecklade MDU onlinekurser för ingenjörer och mjukvaruutvecklare inom områdena Applied AI, Software Engineering och Computer Systems Engineering.

Kurserna är på masternivå och riktar sig till de med akademisk bakgrund. Alla kurser ges online utan fysiska träffar och är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet. Alla kurser ges på engelska.

PROMPT-projektet var ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers tekniska universitet, Göteborgs universitet och Forskningsinstitutet RISE.

Kurser utvecklade i PROMPT-projektet

Projektet pågick 2011–2021 och finansierades av KK-stiftelsen.

Kontakt