Text

Datum 2022-08-17
Artikeltyp Reportage

Exjobb som utvecklar och underhåller

Erik Jonsson handledare på Outokumpu, tillsammans med studenterna Axel Kövamees och Andrew Hlebnikovs.

Fyra studenter från MDU har under våren haft möjlighet att göra sina examensarbeten på Outokumpu i Torshälla. De har fått komma verksamheten nära, sett hur det fungerar på en stor arbetsplats och tillämpat sina kunskaper i praktiken.

I oktober 2021 deltog Axel Kövamees och Andrew Hlebnikovs på den digitala uppsats- och exjobbsdagen som anordnades av MDU. De läste då sista året på civilingenjörs­programmet i industriell ekonomi Länk till annan webbplats. med inriktning produkt- och processutveckling, och ville komma i kontakt med ett företag att utföra sitt exjobb på. Efter en digital intervju erbjöds de möjlighet till exjobb på Outokumpu i Torshälla.

– Exjobbet fokuserade på underhåll och att öka tillförlitligheten hos maskiner. Vi har fått se hur man koordinerar underhåll och vilka utmaningar som finns under det arbetet, berättar Axel Kövamees.

Exjobbet har gett inblick i hur en stor arbetsplats som Outokumpu fungerar. Vem som gör vad och hur de arbetar med utveckling och förbättring, samt hur de implementerar projekt. Ett viktigt praktiskt inslag i utbildningen, menar studenterna.

– Varje underhåll som genomförs är ett stort projekt, och vi har sett hela den processen från start till slut, säger Axel Kövamees.

– Vi har fått förståelse och inblick i hur omfattande det faktiskt är, tillägger Andrew Hlebnikovs.

Erik Jonsson är tillförlitlighetsingenjör och handledare för Axel Kövamees och Andrew Hlebnikovs på Outokumpu. Han tycker att studenterna har tillfört mycket.

– Förutom att leverera förbättringsförslag i den slutgiltiga rapporten, har de hjälpt oss att bli mer medvetna om våra egna brister. De kom in med nya kritiska ögon, men även med lösningar. De har varit extra bra på att bygga upp business case och att sälja in sina idéer. Exjobbare över lag kan ju ha med sig erfarenhet från andra företag, inte bara teoretiska kunskaper, säger Erik Jonsson.

Erik Jonsson, Axel Kövamees och Andrew Hlebnikovs.

Erik Jonsson, Axel Kövamees och Andrew Hlebnikovs.

Studenterna fick själva planera exjobbet och prioritera vad de skulle göra. Erik Jonsson menar att det är viktigt att studenterna får ta initiativ själva, för att möjliggöra nya infallsvinklar, och inte bli styrda av en redan etablerad uppfattning.

Inom verksamheten är det viktigt att vara öppen gällande de brister som finns, och ge studenterna rätt underlag att jobba med. På så vis får de förutsättningar till att göra ett bra jobb, menar Erik Jonsson.

Anton Hellgren och Albin Lindström är också studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, men med inriktning energiteknik och fokus på management och organisation.

– Vi har gjort ett exjobb inom hållbar produktion och tittat på förutsättningarna för det organisationsmässiga hållbarhetsarbetet på Outokumpu, säger Albin Lindström.

– Vi började titta på energieffektiviseringar, men efter ett tag på helheten och sen på förutsättningarna för hållbarhetsarbetet. Så småningom fokuserade vi på en problemformulering kring just förutsättningarna, berättar Anton Hellgren.

För studenterna är det värdefullt att genomföra sitt exjobb hos en verksamhet. Tidvis kan det även vara frustrerande, eftersom det behöver finnas balans mellan det akademiska skrivandet och det praktiska arbetet. Skrivandet tar tid och ibland kan det kännas svårt att hinna med. En annan utmaning kan vara språket och hur man kommunicerar.

– Till en början var det svårt att kommunicera vad vi egentligen menade med vår problemformulering. Man behöver vara mycket tydlig och på ett enkelt sätt förklara vad man vill göra. Man måste också kunna försvara och motivera sitt arbete, tipsar Andrew Hlebnikovs.

Som handledare är det bra att ha kännedom om vem inom verksamheten, som kan svara på studenternas olika frågor. Vilket också var något som uppskattades av studenterna – att få fler kontakter inom verksamheten för frågor och diskussion. Studenterna fick bland annat träffa och äta lunch med Europachefen när han besökte Outokumpu i Torshälla.

– Outokumpu tog emot oss med öppna armar och har stöttat oss. Vi fick styra exjobbet i den riktning vi tyckte var intressant, säger Andrew Hlebnikovs.

– Det finns mycket att lära från Outokumpu, särskilt det praktiska arbetet på produktionssidan. Det kändes som att vi skapade värde, att det vi gjorde ledde till något bra och väckte frågor, säger Axel Kövamees.