Text

Stöd MDU

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs!

Kontakta MDU om du vill veta mer.

Tillsammans med några av Sveriges största företag, som ABB och Volvo, bedrivs forskning som bidrar till att samhället utvecklas både nationellt och internationellt. Tack vare ett nära samarbete med till exempel kommunerna och regionerna i Sörmland och Västmanland och Sparbanken Rekarne tar universitetet ett gemensamt ansvar för att skapa värde och nytta för samhället.

MDU har en viktig roll i att stödja näringsliv och offentlig sektor genom att se till att framtidens arbetskraft utbildas och att utveckla forskning som gör skillnad för svensk industri, samhälle och människor. MDU bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre.

Inom MDU finns flera starka forskningsområden som är direkt avgörande för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Nu vill universitetet intensifiera arbetet och utveckla forskningen. Men ditt engagemang är viktigt och ditt stöd behövs - tillsammans stärker vi vår region.


Vill du stödja MDU?

Välkommen att kontakta Charlotta!

Vill du samverka direkt med en särskild akademi?

Välkommen att kontakta samverkanssamordnare på respektive akademi.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Åsa Snöljung
asa.snoljung@mdu.se
021-10 73 26

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Thomas Wahl
thomas.wahl@mdu.se
021-15 17 66

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Tor Nilsson
tor.nilsson@mdu.se
016-15 34 19

Akademin för innovation, design och teknik
Mona Tjärnberg
mona.tjarnberg@mdu.se
016-15 51 88