Text

Samverka med MDU

MDU är grundat i samverkan och man brukar säga att det finns i vår DNA. När vi grundades 1977 uppfyllde den flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt.

Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Plattformar

MDU driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Uppsats och exjobb

Allt fler företag, kommuner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet.

Läs mer

Samverkan med privat- och offentlig sektor

Tillsammans med kommuner, myndigheter, företag och organisationer bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas.

Läs mer

Industri- och kommundoktorander

En industri- eller kommundoktorand forskar kring ett problem som arbetsgivaren har ett behov av att få hjälp med.

Läs mer

Träffa dina kommande kollegor

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? På MDU finns många alternativ för arbetsgivare som komma i kontakt med våra studenter.

Läs mer

Ansvariga

Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete?

Vänligen kontakta Charlotta Svebéus.