Mälardalens högskolas logotyp

Text

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Företagare – det här programmet är för dig!

Tillväxtmotorn vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDU tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.


Samverkan för ökad tillväxt

Tillväxtmotorn är ett affärsutvecklingsprogram med deltagare på olika nivåer. Målsättningen är att stärka dig som ledare. Programmet kan ses som personlig utveckling där du i en förtrolig miljö får ny kunskap som kan bidra till tillväxt och utveckling. Ny kunskap nås bland annat genom våra gästföreläsare men också genom deltagarnas egna erfarenheter. Programmet riktar sig till alla branscher.

Tillväxtmotorn ingår i ett strategiskt samarbetsavtal med Eskilstuna kommun, med stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Tillväxtmotorn fokuserar på små och medelstora företag. Tillväxtmotorn drivs av MDU där syftet är att öka samverkan mellan näringsliv och akademi samt öka tillväxten i kommunen.


VD och ledarskapsprogrammet

I VD- och ledarskapsprogrammet hjälper vi dig bland annat att förbättra din affärsstrategi. Är du intresserad av detta så titta på filmen här ovan och läs under:


Samverka med våra studenter

Utöver ledarskapsprogrammet har Tillväxtmotorn även samarbeten mellan studenter och små- och medelstora företag vad gäller exempelvis praktik, marknadsplaner och annat.


Forskning kopplat till små och medelstora företag

Som en tredje del i Tillväxtmotorn så har MDU även forskning som är kopplat till små- och medelstora företag utifrån olika aspekter så som innovation, hållbarhet, internationalisering och mycket mer.


Våra webbseminarier

När samhällseffekterna av coronapandemin slog till på allvar valde Tillväxtmotorn att genomföra ett antal webbseminarier med kunskap från MDU för att ge företagen nya perspektiv och tankar i en ny svår och oviss tid.


Samverkanspartners


Finansiering

Tillväxtmotorn och Mälardalens universitet får ekonomiskt stöd från Eskilstuna kommuns näringsliv och Sparbanken Rekarne. Det gör att vi kan erbjuda programmet till starkt subventionerat pris till företag. Målsättningen är att fler små och medelstora företag ska få del av universitetets kompetens som kan bidra till tillväxt och utveckling hos företag.

För program som ligger utanför den ordinarie verksamheten för ett lärosäte förutsätts extern finansiering. Med ett universitets ordinarie verksamhet menas grundutbildning och forskning. Grundutbildning kan vara till exempel vara lärar-, sjuksköterske- eller ingenjörsutbildning.

Tillväxtmotorns verksamhet som riktar sig till företag räknas till uppdragsutbildning och måste därför ha full kostnadstäckning. Mot den bakgrunden är det en stor satsning som görs från finansiärernas sida för att Mälardalens universitet ska kunna erbjuda programmet Tillväxtmotorn till små och medelstora företag.

Kontaktpersoner:

Till toppen