Text

Electrification Hub

Electrification Hub är en samverkansplattform som samlar spetskompetens i gemensamma satsningar för att accelerera utvecklingen kring elektrifiering, energi och elektromobilitet och driva på klimatomställningen i Sverige och internationellt. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

Påskynda elektrifieringen genom innovation och samskapande, på Youtube (engelska) Länk till annan webbplats.

Hur gör vi detta?

Genom att implementera och demonstrera lösningar, bedriva forskning och utveckling, industrialisera innovationer, bidra till policyutveckling samt attrahera och utveckla ny kompetens, stärker vi arbetet med minskade utsläpp, hållbar tillväxt och de nationella och globala klimat- och miljömålen.

Electrification Hub ska fungera som en oberoende plattform som möjliggör nationella och internationella samarbeten kring elektrifierade transporter som i sin tur bidrar till minskade utsläpp.
- Vi vill vara en motor i omställning till elektrifierade transporter. Företag, stora som små, sitter på olika lösningar som tillsammans kan skapa en stor förändring när vi applicerar dem på systemnivå. Men för att kunna omsätta lösningarna i praktiken behövs öppna testmiljöer där vi kan koppla ihop företag, forskning, innovationer och startups. Och det är just det som Electrification Hub bidrar till, säger Elin Svanström, processledare för Electrification Hub.


Samverkansparter inom Electrification Hub:

ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi Energy, InnoEnergy, MDU, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala Universitet, Volvo Construction Equipment och Västerås stad.

Tillsammans satsas nu 21 miljoner kronor för uppstart av arbetet, varav hälften beviljats av Europeiska regionala utvecklingsfonden i ÖMS.


Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden, EURUF.
  • Datum 2021-05-31
  • Artikeltyp Aktuellt

Löfte till regeringen: Vi vill elektrifiera Sveriges godstransporter

Med Electrification Hub kraftsamlar flera stora bolag, regioner och forskningsmiljöer för att accelerera omställningen inom elektrifiering, energi och elektromobilitet. Nu har parterna lämnat in ett gemensamt elektrifieringslöfte till regeringen som visar hur Electrification Hub bidrar till: fossilfria godstransporter, noll nettoutsläpp av växthusgaser och minskade utsläpp från inrikes transporter.

om Löfte till regeringen: Vi vill elektrifiera Sveriges godstransporter
  • Datum 2021-03-30
  • Artikeltyp Aktuellt

Electrification Hub kraftsamlar för att minska den tunga trafikens miljöpåverkan

Nu etableras Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

om Electrification Hub kraftsamlar för att minska den tunga trafikens miljöpåverkan

Kontaktpersoner: