Text

Bli mentor och utveckla dina ledaregenskaper

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden. Du får också chansen att utveckla dina ledaregenskaper och kan bredda ditt kontaktnät med andra mentorer.

Det är inte alltid lätt för studenter och arbetsgivare att hitta varandra. Därför har Mälardalens universitet tagit fram mentorprogrammet, vars syfte är att stärka relationerna mellan universitetets studenter och arbetsgivare. Redan under studietiden får studenterna relevanta kontakter i arbetslivet och en god inblick i hur ett framtida arbetsliv kan se ut.

Studenter och mentor sitter vid ett bord tillsammans.

Varför bli mentor?

Mentorskap är roligt och berikande för båda parter och passar dig som vill utvecklas personligt och professionellt. Mötet med studenten kan ge dig nya infallsvinklar på din kompetens och du kan få chansen att reflektera över dina erfarenheter, din arbetsplats och ditt arbete.

Exempel på fördelar med mentorskap:

 • Insyn i universitetets utbildningar och deras innehåll.
 • Kunskap om hur en student tänker kring sina framtida arbetsgivare.
 • En möjlighet att möta en tänkbar, kommande rekrytering.
 • Nätverkande

Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden december-april. Under denna period träffas student och mentor regelbundet vid tillfällen som passar dem båda. Utöver det anordnas gemensamma träffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter. Totalt avsätter du och studenten 10 timmar tillsammans. Exempel på aktiviteter som kan ske under denna mentorperiod.

 • Tillsammans identifiera studentens styrkor och utvecklingsmöjligheter utifrån hans/hennes önskade framtida karriär
 • Ge studenten råd och feedback om hur man utvecklar ett bra CV utifrån önskade positioner
 • Presentera olika uppgifter och roller som finns inom en organisation och hur du som anställd kan växa och vidareutveckla dig inom organisationen
 • Tillsammans utveckla ett nätverk av kontakter

Vem kan bli mentor?

För att bli en mentor behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Ha en akademisk examen
 • Minst 5 års yrkeserfarenhet

Det är en fördel om du som mentor:

 • kan tala och skriva på både svenska och engelska
 • är alumn från Mälardalens universitet

Du som mentor kan geografiskt befinna dig i Sverige eller utomlands. Utifrån detta möjliggörs digitala träffar eller verkliga träffar. Programmet genomförs på både svenska och engelska.

Studenterna som deltar

Studenterna som erbjuds att delta i mentorprogrammet är sistaårsstudenter som läser på Mälardalens universitet.

Ord från tidigare mentorer

Nya infallsvinklar

Jag är mentor för att det ger mig insyn i hur studenter tänker och ser på saker. I mitt arbete med digitalisering i energibranschen har jag som mentor stor nytta av de nya infallsvinklar en student kan ge mig.

Fredrik Starfelt, utvecklingsingenjör på Vattenfall

Energi och framtidstro

Att vara mentor är att få möjlighet att lära känna en person, du troligen aldrig annars skulle ha träffat. Du ges möjlighet att få ny kunskap samtidigt som du får dela med dig av din. Genom stöttning och samtal kan du ge en student möjlighet till att få en god insyn om hur arbetslivet fungerar. Mentorskap ger mig energi och framtidstro!

Madeleine Ahlqvist, näringslivschef, Hallstahammars kommun

Roligt och lärorikt

Jag gillar programupplägget med enskilda möten varvat med erfarenhetsutbyte på de gemensamma mötena på universitetet. Det är intressant att få en inblick i hur en ung studerande tänker kring sin utbildning och framtid. Det är roligt och lärorikt att vara mentor!

Monika Aarti, kontorschef, Bombardier Transportation i Västerås

format_quote

Här får jag möjlighet att utveckla mitt kommunikativa ledarskap!

Mauricio Espinosa

Enhetschef på ELE Engineering AB

Läs mer

Vill du vara med?

Deltagandet är kostnadsfritt. Du som mentor erbjuds att delta om det finns en student som matchar din profil och inriktning.

Nästa Mentorprogram pågår från 5 december 2022 till 7 april 2023. Anmäl dig senast den 15 november 2022.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Mentorprogrammet eller vill veta mer.

Till toppen