Text

Bli mentor och utveckla dina ledaregenskaper

Att vara mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden. Du får också möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och bredda ditt kontaktnät med andra mentorer.

Studenter och mentor sitter vid ett bord tillsammans.

Mentorprogrammet underlättar kontakten mellan studenter och arbetsgivare. Syftet är att öka studenternas motivation och ge dem kunskap som förbereder inför arbetslivet. Vi vill också stärka universitetets och studenternas kontakter med arbetsgivare.

Att studera är ett hårt arbete under flera år och framtiden kan upplevas osäker, därför har studenterna ibland svårt att hålla motivationen uppe. Här kan du som mentor spela en avgörande roll.

En mentor delar med sig av erfarenheter och kunskap om hur arbetslivet fungerar, hur man utvecklas och skapar karriär. Ta tillfälle att lära känna en student och dela med dig av dina erfarenheter!

Varför ska jag bli mentor?

 • Mötet med studenten kan ge dig nya infallsvinklar på ditt ledarskap och en chans att reflektera över dina erfarenheter, din arbetsplats och ditt arbete.
 • En möjlighet att möta och inspireras av en nyfiken, ifrågasättande, engagerad student och tänkbar kommande rekrytering.
 • Expandera ditt nätverk med andra företag och verksamheter som deltar, studenter, lärare och forskare från MDU.
 • Insyn i universitetets utbildningar, deras innehåll och hur högre utbildning förbereder studenterna för arbetslivet.
 • Utveckla dina ledar- och coaching egenskaper.

Vem kan bli mentor?

För att bli mentor behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Ha en akademisk examen
 • Minst 5 års yrkeserfarenhet
 • Vara lyhörd och intresserad av nästa generations ambitioner, villkor och framtid samt ha ett intresse för att coacha och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter

Det är en fördel om du som mentor:

 • kan tala och skriva på både svenska och engelska
 • är alumn från MDU

Du som mentor kan geografiskt befinna dig i Sverige eller utomlands, utifrån detta genomförs digitala eller verkliga träffar. Programmet utförs på både svenska och engelska.

Studenterna som deltar

Studenterna som deltar är sistaårsstudenter som läser vid någon av våra utbildningar på grund- eller avancerad nivå. Det är exempelvis studenter som studerar företagsekonomi, marknadsföring, innovation och design, civilingenjörer samt högskoleingenjörer inom allt från produkt- och processutveckling till miljöteknik och robotik, men även beteendevetare, statsvetare och fysioterapeuter.

format_quote

Här får jag möjlighet att utveckla mitt kommunikativa ledarskap!

Mauricio Espinosa

Enhetschef på ELE Engineering AB

Läs mer

Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden december-april. Under denna period träffas student och mentor regelbundet vid tillfällen som passar dem båda. Utöver det anordnas 2-3 gemensamma träffar, där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter. Totalt avsätter du och studenten 10 timmar tillsammans.

Exempel på aktiviteter som kan ske under denna mentorperiod:

 • Tillsammans identifiera studentens styrkor och utvecklingsmöjligheter utifrån hans/hennes önskade framtida karriär
 • Ge studenten råd och feedback om hur man utvecklar ett bra CV utifrån önskade positioner
 • Presentera olika uppgifter och roller som finns inom en organisation och hur du som anställd kan växa och vidareutveckla dig inom organisationen
 • Tillsammans utveckla ett nätverk av kontakter

Ord från tidigare mentorer

Nya infallsvinklar

Jag är mentor för att det ger mig insyn i hur studenter tänker och ser på saker. I mitt arbete med digitalisering i energibranschen har jag som mentor stor nytta av de nya infallsvinklar en student kan ge mig.

Fredrik Starfelt, utvecklingsingenjör på Vattenfall

Energi och framtidstro

Att vara mentor är att få möjlighet att lära känna en person, du troligen aldrig annars skulle ha träffat. Du ges möjlighet att få ny kunskap samtidigt som du får dela med dig av din. Genom stöttning och samtal kan du ge en student möjlighet till att få en god insyn om hur arbetslivet fungerar. Mentorskap ger mig energi och framtidstro!

Madeleine Ahlqvist, näringslivschef, Hallstahammars kommun

Roligt och lärorikt

Jag gillar programupplägget med enskilda möten varvat med erfarenhetsutbyte på de gemensamma mötena på universitetet. Det är intressant att få en inblick i hur en ung studerande tänker kring sin utbildning och framtid. Det är roligt och lärorikt att vara mentor!

Monika Aarti, kontorschef, Bombardier Transportation i Västerås

Vill du vara med?

Deltagandet är kostnadsfritt. Du som mentor erbjuds att delta om det finns en student som matchar din profil och inriktning.

Nästa Mentorprogram pågår från 5 december 2022 till 7 april 2023.
Anmäl dig senast den 15 november 2022.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Mentorprogrammet.