Text

MDU-forskning kan förbättra prestandan i 5G-nätet

Att surfa och titta på film i telefonen hör till vardagen för de flesta mobilanvändare, något som ställer höga krav på telekommunikationssystemens prestanda. Marcus Jägemar, tidigare industridoktorand i datavetenskap, forskade om hur prestandan i dessa system kunde förbättras, något som kunde användas i 5G-nätet.


Som industridoktorand var Marcus Jägemar anställd på Ericsson och forskade deltid på MDU. År 2011 påbörjade han sin doktorandtjänst inom forskarskolan ITS-EASY, och studerade fram till det år han disputerade det system som ser till att mobilmaster kan kommunicera med varandra och abonnenternas mobiltelefoner. Idag arbetar han på Ericsson.

– Det som var drivande i min forskning var att hitta sätt att förbättra prestandan utan att öka kostnaderna för operatörerna. Slutkunden vill ha mer bandbredd, vi vill se mer film i mobilen, men vi vill inte betala för det. Hur kan man göra det billigare, men få mer? Våra resultat visade att det var möjligt, säger Marcus Jägemar.

Marcus Jägemar berättar att de jobbade med problem i ett industriellt system.

– En av de stora utmaningarna var att undersöka systemet samtidigt som det var igång och användes av abonnenter. Detta skiljer sig mycket från ren akademisk forskning, där man kan experimentera med systemet och köra ett test flera gånger. Vi kunde exempel inte stänga av systemet för att köra tester, eftersom det skulle påverka tusentals abonnenter, säger han.


Minska kostnaden, men öka prestandan

I sin doktorsavhandling ”Utilizing Hardware Monitoring to Improve the Quality of Service and Performance of Industrial Systems” presenterades resultaten som bland annat visade på ett antal verktyg för hur man kunde mäta prestanda. Marcus Jägemar och hans kollegor kom även fram till ett antal sätt att öka prestandan i systemet samtidigt som man kunde förbättra Quality of Service (det vill säga ett uttalat mål som ett företag har satt för kvaliteten på servicen, som exempelvis att 99 av 100 samtal ska gå fram), utan ökade kostnader.

– Ett kretskort i ett telekommunikationssystem utgör en viss funktion. För att ett system ska kunna köra flera funktioner samtidigt utan att funktionerna stör ut varandra används flera olika kretskort i ett system. Men vi kom fram till ett sätt som gjorde det möjligt att ha flera funktioner på ett kretskort, utan att de störde varandra. På så sätt kunde vi minska kostnaderna och samtidigt öka prestandan.

Marcus Jägemar uppskattade tiden på MDU och anser att det finns en stor industriell kompetens och samarbetsvilja med både externa partners och andra forskare.

– På MDU är man bra på att förstå företagens behov, hur akademin kan hjälpa företagen och hur företagen kan hjälpa akademin, säger han.