Text

För utställare på Högvarv

Här finns praktisk information samlad för dig som är utställare på Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna den 15 och 17 oktober 2024.

MDU Eskilstuna

Hamngatan 15, Eskilstuna

MDU Västerås

Universitetsplan 1, Västerås

Hitta hit med bil

Eskilstuna:

Sväng av från E20 vid trafikplats Årby (skyltad mot centrum). Kör rakt fram längst Västergatan tills du passerat bron över Eskilstunaån. Sväng höger i rondellen till Hamngatan, efter cirka 250 meter ser du campusbyggnaden på vänster sida.

Karta och vägbeskrivning i Google maps (Eskilstuna) Länk till annan webbplats.

Västerås:

Sväng av från E18 vid Rocklundamotet (avfart 132). Kör Vasagatan mot centrum. Efter ca 700 meter, sväng vänster till Universitetet. Parkering finns både framför och bakom universitetet.

Karta och vägbeskrivning i Google maps (Västerås) Länk till annan webbplats.

Hitta hit med buss

Eskilstuna:

Hållplats Hamngatan 15, utanför universitetsbyggnaden.

Västerås:

Stadsbuss 2 och 6, samt landsortsbuss 21, går från Västerås bussterminal till hållplats Universitetet.

Hitta hit med tåg

Eskilstuna:

Universitetet ligger cirka 5 minuters promenad från Eskilstuna central. Restider till Eskilstuna från:

 • Stockholm - 1 timme
 • Västerås - 32 minuter
 • Örebro - 1 timme

Västerås:

Universitetet ligger cirka 15 minuters promenad från Västerås central (gång/cykelbana längst med Vasagatan). Restider till Västerås från:

 • Stockholm - 1 timme
 • Eskilstuna - 32 minuter
 • Örebro - 54 minuter


Parkera i Eskilstuna

Parkeringar vid MDU i Eskilstuna Länk till annan webbplats.

Parkera i Västerås

Parkeringar vid MDU i Västerås Länk till annan webbplats.

OBS! Det finns begränsade möjligheter till parkering, i anslutning till våra universitetet.


Utställare som vill skicka gods till Högvarv, kan göra det genom att:

 • Anmäla antal kollin, storlek eller pall till naringsliv@mdsu.se, senast 7 dagar innan godsets ankomst. Godsets storlek får vara max 90 cm brett , 200 cm högt och väga max 1000 kg.
 • Skicka godset till MDU:s godsmottagning tidigast 2 dagar innan Högvarv. Adress:
  Eskilstuna – Mälardalens universitet, Att. Högvarv och ditt företagsnamn, Bruksgatan 3 B, 632 17 Eskilstuna
  Västerås – Mälardalens universitet, Att. Högvarv och ditt företagsnamn, Gurksaltargatan 9, 722 18 Västerås
 • Säkerställa leverans mellan klockan 10.00-15.30 (lunchstängt klockan 11.30-12.30).

Efter Högvarv ansvarar utställaren för att gods som ska hämtas, är väl emballerat samt finns i godsmottagningen med rätt fraktsedlar påklistrade. Hämtning av gods ska ske senast 2 dagar efter mässan/eventet mellan klockan 10.00-15.30 (lunchstängt klockan 11.30-12.30).

Brand

I universitetets lokaler finns ett automatiskt utrymningslarm installerat. Larmet är direktkopplat till den lokala räddningstjänsten.

Om brandlarmet går

 • Lämna lokalen som du befinner dig i.
 • Använd närmaste utrymningsväg och gå till en återsamlingsplats:
  Eskilstuna – Strömsholmen
  Västerås – parkeringarna på båda sidor om huvudingången (Länken)

Om du upptäcker en brand

Rädda/varna
 • Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara för att skadas av den rök och värme som branden ger upphov till.
 • Tryck på brandlarmsknappen om larmet inte har gått igång.
Larma
 • Ring SOS Alarm 112 även om det automatiska brandlarmet har löst ut.
Släck
 • Försök släcka branden, om du bedömer att du klarar det. Ta inga onödiga risker!

För din egen säkerhet

Studera de utrymningsplaner som finns uppsatta i universitetets lokaler och informera dig om:

 • Var närmaste utrymningsväg finns
 • Var brandlarmsknapp och brandsläcknings­utrustning finns att tillgå

Hjärtstartare

På MDU finns hjärtstartare utplacerade vid huvudentréerna i de olika byggnaderna på campusorterna Eskilstuna och Västerås. Hjärtstartaren är självförklarande och kan rädda liv.

Hjärtstartare i Eskilstuna

 • Våning 1 vid studenttorget se placering på karta
 • Våning 4 mittemot c-husets hiss
 • Våning 5 utanför den tysta matsalen, inne på medarbetarytan 

Hjärtstartare i Västerås

 • Huvudentrén i U-huset (Länken) se placering på karta
 • U huset våning 2 mellan sal 013-016 (allmänna korridoren) 
 • Huvudentrén i R-huset

Skyddsrum

Närmaste skyddsrum finns markerat på kartorna nedan.

Skyddsrum i Eskilstuna Länk till annan webbplats.

Skyddsrum i Västerås Länk till annan webbplats.

 

 • Se karta över utställningsplatser i Eskilstuna

 • Se karta över utställningsplatser i Länken
 • Se karta över grupprum och salar på våning 2

Genom tilldelade kuponger (vid din monter) erhåller du frukost och lunch i våra campusrestauranger – Verket mat & kaffe i Eskilstuna respektive Restaurang Rosenhill i Västerås.

Frukost: 08.30–10.00
Lunch: 11.30–13.00

Kaffe serveras i Company lounge från klockan 13.30.

Nätverk: Högvarv
Lösenord: hogvarv2024


Via vår annonsportal kan du kostnadsfritt annonsera om lediga jobb, sommarjobb, stipendier, traineeplatser och extrajobb både i Sverige och utomlands.

Till annonsportalen Länk till annan webbplats.

Se programmet för både Eskilstuna och Västerås

Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna

 • 2024-10-15 10:00–15:00
 • 2024-10-17 10:00–15:00
15/10 MDU Eskilstuna, 17/10 MDU Västerås
En arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter.