Text

Samverkanspartner

Center för välfärdsförändring fungerar som en väg in för alla frågor relaterade till hälso- och välfärdsteknik. Vi är en mötesplats för samverkan där ny kunskap samproduceras, tillgängliggörs och nyttiggörs. Här träffas vi inom akademin, näringslivet, civilsamhället och offentlig verksamhet för att gemensamt ta fram lösningar för framtiden och ställa om till ett framtida arbetssätt baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Genom sin placering vid MDU har centreet ett stort nätverk av samverkansparter både inom och utanför universitetet. Vi hjälper dig att landa in din fråga hos rätt aktör och hjälper till att etablera en första kontakt.

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten inom samverkan. Sedan starten 1977 har vi haft en lång tradition av samverkan med både privat och offentlig sektor i regionen. Genom flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor har lärosätet byggt nära samarbeten som sträcker sig både lokalt och regionalt.

Inom MDU finns ett antal samverkansplattformar kopplade till området hälso- och välfärdsteknik. Några exempel är