Text

Samhällsutmaningen

Välfärden står inför stora utmaningar med fler äldre och en minskande arbetskraft. Svenskarna lever allt längre. Antalet personer som är 80 år och äldre beräknas exempelvis öka med 50 procent fram till 2029. Det är i grunden positivt men det ställer också högre krav på samhället när fler ska försörjas av färre. Behovet av både hälso-och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden.

För att möta utmaningen behöver vi som individer vara friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av framtida omsorg minska.

Verksamheterna behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. Välfärden behöver utveckla nya system, produkter och tjänster som både bibehåller och ökar våra egna förmågor samtidigt som det effektiviserar arbetet. Det innebär att vi behöver teknik – men rätt använd i människans tjänst så att personalens tid och kunskaper läggas på de insatser där de behövs som bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Vi vill att alla ska leva ett friskt, aktivt och självständigt liv. Hälso- och välfärdstekniken möjliggör att vi kan klara oss själva i större utsträckning utifrån våra egna förutsättningar.

Vi lotsar dig genom kunskapsområdet hälso- och välfärdsteknik

MDU har sedan flera år bedrivit framgångsrik forskning inom hälso- och välfärdsteknik, ett område som spänner över flera vetenskapliga discipliner.

Omvärldsbevakning

Överblick över evidensbaserade metoder inom välfärdsförändring exempelvis implementering, kompetensinventering, ledarskap eller evidens för befintlig välfärdsteknik, exempelvis nattkameror och läkemedelsrobotar

Forskningsprojekt och följeforskning

Det kan vara så att genomgången visar att det inte finns någon tidigare forskning. I så fall kan vi koppla ihop dig med forskare i syfte att skapa nya forskningsprojekt inom ditt område.

Utbildning

MDU är ett lärosäte. Om en genomlysning visar att din organisation behöver kompetensutveckling kan vi hjälpa dig att sätta ihop ett specialdesignat utbildningspaket utifrån din utmaning.

Evidensframtagning

För att en produkt eller en metod inom hälso- och välfärdsteknik ska komma till nytta i vård- och omsorg krävs evidens. Vi kan koppla ihop dig med forskare för att beforska din produkt och ge dig evidens.

Innovation

MDU har stark innovationsforskning. Vi kan hjälpa dig att komma vidare i ditt arbete med innovation.