Text

Digital teknik förebygger fallolyckor bland äldre

Två äldre promenerar

Varje dag dör cirka tre äldre personer i Sverige på grund av fallolyckor och många skadas. Trots kunskap om vikten av fysisk aktivitet och träning som förebygger dessa olyckor, följer många äldre inte rekommendationerna. För att lösa det här har forskare vid MDU, i samarbete med kommuner, regioner, föreningsliv och företag, utvecklat ett digitalt stöd som hjälper äldre att bli mer fysiskt aktiva. I utformningen av den tekniska lösningen har även äldre involverats.

Forskning visar att digitala verktyg kan stödja beteendeförändringar om det utformas efter användarnas behov.

– Vi har, under flera år, kartlagt behov, samskapat lösningar och gjort utvärderingar av ett digitalt stöd som ska främja äldres fysiska aktivitet och fallförebyggande träning, säger Maria Ehn, forskare i medicin- och hälsoteknik vid Center för välfärdsförändring på MDU och fortsätter;

– Samarbetet med alla aktörer har gjort att vi fått med användarnas perspektiv baserat på behov, önskemål och krav. På så sätt har vi kunnat utforma en lösning som kommer till verklig nytta för användarna. Utöver att vi har jobbat med kommuner, regioner, föreningsliv och företag har också äldre varit delaktiga i arbetet.


Så fungerar det

Den tekniska lösningen hjälper de äldre att sätta mål, planera och följa upp fysisk aktivitet av olika slag. Stödet kan användas på dator, smart telefon eller surfplatta och innehåller både informationssidor och verktyg som den äldre använder på egen hand.

Det digitala stödet erbjuder även möjligheter till distanscoachning. Det betyder att organisationer som arbetar med att främja äldres fysiska aktivitet kan använda tjänsten för att stötta de äldres träning. Nästa steg i arbetet är att vidareutveckla själva metoden för distanscoachning. Därefter kommer stödet utvärderas i, stegvis, utökade tester med målgruppen.

Korta fakta

Mål

Förbättrad hälsa och livskvalité för äldre genom att minska fallolyckor.

Lösning

Digitalt stöd som hjälper äldre att:

 • sätta mål,
 • planera och
 • följa upp fysisk aktivitet av olika slag.

Stödet, som kan användas på dator, smart telefon eller surfplatta, innehåller både informationssidor och verktyg som den äldre använder på egen hand samt ger möjlighet till regelbundna videosamtal med en coach som finns på distans.

Andra fördelar utöver förbättrad hälsa

 • Effektivare metoder för organisationer som verkar för att stödja äldres fysiska aktivitet och fallförebyggande träning,
 • minskade samhällskostnader,
 • positiv inverkan på anhöriga till äldre som med hjälp av stödet förbättrar sin hälsa.

Projekttid

Arbetet är ett resultat av fem olika forskningsprojekt, där det första projektet startade 2015.

Samverkanspartners

 • RISE/SICS Swedish ICT
 • Region/Landstinget Västmanland
 • Västerås Stad
 • Hök Instrument AB
 • Real Test AB
 • Vital Integration of Scandinavia
 • Abilia AB
 • Livanda-Internetkliniken AB
 • Friskis & Svettis
 • Pensionärernas RiksOrganisation
 • SPF Seniorerna
 • Eskilstuna kommun
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges kommuner och regioner

Kontakt