Text

  • Studieort MDU, Västerås, sal U2-145
Datum
  • 2024-08-29 13:00–16:00

Delta i forskarnätverk

Bedriver du forskning med koppling till hälso- och välfärdsteknik? Från och med augusti 2024 finns möjligheten att delta i ett nytt forskarnätverk vid Center för välfärdsförändring. Första seminariet är 29 augusti 2024.

Syfte med nätverket

Syftet med nätverket är att synliggöra aktiva forskare inom området hälso- och välfärdsteknik, vilket är ett brett område som inkluderar teknikanvändning inom många olika discipliner och områden.

Vem kan delta?

Nätverket är för dig som bedriver forskning med koppling till hälso- och välfärdsteknik i samverkan med andra samhällsaktörer.

Det får du om du ingår i nätverket

Som forskare i nätverket kan du synliggöra din forskning i nya sammanhang och delta i seminarier och andra aktiviteter i centrets regi. Du får även förtur vid projektförfrågningar och möjlighet att delta i externa ansökningar tillsammans med andra forskare inom nätverket.

 

Anmäl dig till vårt seminarium och få mer information

Mer information om nätverket får du vid upptakten av centrets nya seminarieserie 29 augusti 2024 kl. 13.00-16.00.

Anmäl dig till seminariet Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 22 augusti.

 

Program

Du kan delta digitalt i den första delen av programmet fram till kl 14.15.

  • 13.00 - 13.15 Inledning av Center för välfärdsförändring
  • 13.15 - 14.15 Familjen Kamprads stiftelse presenterar en kommande utlysning
  • 14.15 - 16.00 Introduktion av Centrets forskarnätverk och pågående pilotprojekt. Mingel och fika.

 

 

Om Center för välfärdsförändring

Center för välfärdsförändring samlar kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans ta oss an nuvarande och framtida utmaningar inom välfärden, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Kontaktinformation