Text

  • Studieort MDU Västerås
Datum
  • 2024-09-19 12:30–15:30

Workshop: Hur skapar vi förutsättningar för framtidens vård och omsorg?

Vi vet att vi behöver utforma framtidens vård och omsorg tillsammans. Alla inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle behöver hjälpas åt för att ge förutsättningar för nyskapande. Men vad har vi för samarbetssätt, kontaktytor och kanaler där vi kan knyta an till varandra? Och hur kan vi förbättra dem för att bli ännu starkare tillsammans?

Initierat av

Region Västmanland.

Det vill vi uppnå

Region Västmanland leder projektet INVH 2.0 som Center för välfärdsförändring är delaktig i.

En viktig del i projektet är att stärka nätverk och skapa framtida arbetsmodeller. Genom workshopen hoppas regionen att vi, tillsammans, kan förbättra förutsättningarna för samverkan genom att bland annat att klargöra kontaktytor och kanaler.

Läs mer om innovationsprojektet INVH 2.0

 

Program

Workshopen inleds med lunch som serveras kl 12.30

  • Lunch och inledning av Center för välfärdsförändring
  • Förutsättningar för framtidens vård och omsorg – en introduktion, Kristina Östman, projektledare Innovationsnätverk Välfärd och Hälsa 2.0, Region Västmanland
  • Workshop – Vad har vi för samarbetssätt, kontaktytor och kanaler där vi kan knyta an till varandra?
  • Avslutning – summering och nästa steg

Anmälan

Anmälan till workshopen Länk till annan webbplats.

 

Är du intresserad av att boka workshop?

Boka workshops hösten 2024


Kontaktinformation