Text

Centrets styrkor

MDU har sedan många år stark forskning på samtliga akademier inom området Hälso- och välfärdsteknik men har precis som övriga samhället brottats med att hitta en gemensam ingång.

Tillsammans mobiliserar vi den samlade kunskapen för att driva på den omställning som krävs för en hållbar välfärd, baserad på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

  • Praktiknära forskning och behovsanpassad utbildning
  • Tillgängliggör bästa möjliga samlade kunskap
  • Vi tar oss an samhällsutmaningar genom utbildning, forskning och innovation.

Forskning

Våra sex forskningsinriktningar

Samverkan

  • Ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid
  • Vi har ett ömsesidigt kunskapsutbyte med andra lärosäten, industri, kommuner, regioner och civilsamhälle.
  • MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfyllde vi flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.