Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfyllde vi flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Aktuellt inom samverkan

  • Datum 2022-06-27
  • Artikeltyp Aktuellt

Astronauten Jessica Meir besökte MDU

Svenskamerikanska astronauten Jessica Meir föreläste torsdagen den 23 juni, inför fullsatt publik i Omegasalen på MDU i Västerås.

om Astronauten Jessica Meir besökte MDU
  • Datum 2022-06-23
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU och Enköping fördjupar samarbete

MDU och Enköpings kommun fördjupar sitt samarbete. Under hösten kommer forskare att genomföra tre förstudier som stöttar befintliga uppdrag hos Enköpings kommun. Samarbetet firades nyligen med en kickoff.

om MDU och Enköping fördjupar samarbete
  • Datum 2022-06-20
  • Artikeltyp Aktuellt

45 miljoner kronor till hållbar och digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av Europeiska Kommissionen för att stärka svensk tillverkningsindustri, genom att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställning och i att tillämpa nya digitala teknologier.

om 45 miljoner kronor till hållbar och digital industriutveckling

Händelser

Uppsats- och exjobbsdag i Västerås

  • 2022-10-11 12:30–16:30
MDU, Västerås
Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar? Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Uppsats- och exjobbsdag i Eskilstuna

  • 2022-10-13 12:30–16:30
MITC, Eskilstuna
Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar? Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Samverkan

Uppsats och exjobb

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Fortbildning och kompetensutveckling

Utbildning och samverkan. MDU erbjuder skräddarsydda kurser till yrkesverksamma.

Läs mer

Industri- och kommun-doktorander

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Läs mer

Träffa dina kommande kollegor

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? På Mälardalens universitet finns en mängd olika alternativ för dig som arbetsgivare som vill lära känna och komma i kontakt med våra studenter.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden.

Läs mer

Stöd MDU

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs.

Läs mer

Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer.

Läs mer

Samverkan med privat- och offentlig sektor

Tillsammans med kommuner, myndigheter, företag och organisationer bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Här kan du läsa om hur ditt företag eller din verksamhet kan komma i kontakt och samverka med MDU, våra studenter och forskare.

Läs mer

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.


Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.


Vill du veta mer om MDU:s samverkansarbete?

Vänligen kontakta Charlotta Svebéus eller Tiina Kikerpuu.

Ansvariga

Till toppen