Text

Rektor Martin Hellström

Martin Hellström är rektor för MDU och leder universitetets verksamhet.

Martin Hellström är i grunden professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Han har under sin akademiska karriär haft flertalet ledarskapsroller, såsom prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet, prorektor vid Högskolan i Borås och rektor för Högskolan Väst. Den 1 oktober tillträdde han rollen som rektor för MDU.