Text

Tillgänglighets­redogörelse

MDU står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mdu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mdu.se och mdh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

E-post: webmaster@mdu.se

Telefon: 021-10 13 00

Om du inte vill mejla eller ringa kan du också kontakta oss genom formuläret för att rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret för att meddela oss.

Du kan vara anonym.

Formulär för att rapportera brister i tillgängligheten


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att åtgärda den.

Ange gärna sidans webbadress om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivillig)
Om du vill att vi ska återkoppla till dig när vi har åtgärdat tillgänglighetsbristen, lämna dina kontaktuppgifter här.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

PDF-dokument

Vissa uppladdade pdf-dokument, till exempel dokument kring examenskrav och programschema, är inte tillgängliga enligt Riktlinje nr 88.

Videos

Vissa videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt Riktlinje nr 118.

Subdomän till www.mdu.se som har brister enligt WCAG 2.1

https://webbschema.mdh.se

http://www.es.mdh.se

http://www.ipr.mdh.se

https://vfu-ukk.mdu.se

https://www2.mdu.se

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Våra konsulter HiQ har granskat www.mdu.se och rättat tekniska tillgänglighetsbrister. Senaste granskningen blev klar den 27 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 5 december 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 31 oktober 2023.