Text

Behandling av personuppgifter


Ärende om rättighet enligt GDPR

IndividenÅtgärden avser begäran om: * (obligatorisk)
Åtgärden avser begäran om:
Jag har varit i kontakt med följande verksamheter: * (obligatorisk)
Jag har varit i kontakt med följande verksamheter:


Information om behandling av dina personuppgifter
MDU (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din begäran. Uppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen, artikel 6.1 c, eftersom det är en rättslig förpliktelse för MDU att hantera din begäran. Uppgifterna i din begäran kommer att förvaras i universitetets system för ärende- och dokumenthantering och bevaras i enlighet med gällande arkivlagstiftning och MDU:s gallringsbeslut.
Identifiering
Vid hantering av din begäran och för att säkerställa din identitet kan universitetet komma att be dig identifiera dig genom uppvisande av giltig legitimation via digitalt eller fysiskt möte. Registerutdrag för dina personuppgifter skickas via rekommenderad post eller kan hämtas ut vid högskolans Studenttorg efter uppvisande av giltig legitimation. Radering av personuppgifter kan endast genomföras efter uppvisande av giltig legitimation.
Överklagan
Nekande av din begäran kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål, www.imy.se
Kompletterande information
Beskriv med ord vad du vill ha utfört. Exempel: Korrigera mitt efternamn, tidigare var det XXX och nu ska det vara YYY. En bild på mig förekommer på mdu.se/undersida, vänligen ta bort den. Min e-post finns på distributionslistan ZZZ, var snäll och radera mig där. Ta bort mitt studentkonto "xxyyzz18".