Text

Hitta experter

Här hittar du kontaktuppgifter till MDU:s experter. Vill du ha andra tips på andra du kan kontakta är du välkommen att höra av dig till vår presskontakt.

Klimat, energi och miljö

Är bättre batterier lösningen på framtidens energibrist? Kan solceller minska beroendet av fossila bränslen? Här listas ett antal experter med fokus på olika områden.


Kriget i Ukraina

Vad säger folkrätten i krig? Hur påverkas de som flytt från landet? Hur påverkar krig säkerheten i Europa? Fråga våra experter.

Supervalåret 2024

Val i EU och i flera av världens folkrikaste länder. Här finns experter som kan kommentera vad det betyder för oss.


Rachael Tripney Berglund Länk till annan webbplats.

Doktorand och forskar i området arbetsmiljö, framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hon är intresserad av hur förändringar kan skapas för att förbättra arbetsmiljön, helst i samverkan med de personerna som arbetar på arbetsplatsen.

rachael.tripney.berglund@mdu.se
016-15 32 90


Lucia Crevani

Professor i företagsekonomi (MDU, 2021) och doktor i industriell ekonomi (KTH, 2011). Fokusområden: ledarskap, introduktion av ny teknik och användning av teknik, genus och mångfald, hybridarbete, hur organisationer görs närvarande och hur de skapar olika rum/platser och nya slags arbetsplatser.

lucia.crevani@mdu.se
021-15 17 47, 070-4535312

Karin Halldén

Karin Halldén är biträdande professor i arbetslivsvetenskap. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj.

karin.hallden@mdu.se
021-10 15 44, 0708-881534

Britta Nordin Forsberg

Britta Nordin Forsberg är universitetslektor inom organisation och ledning. Hennes fokusområden är digitalisering av arbete, med särskild inriktning på hur digitala mötesformer påverkar vår kognitiva upplevelse av den tvådimensionella värld som digitala möten utgör. Hon specialiserar sig även på virtual reality (VR) som ett sätt att förbättra samarbetet på framtidens digitala kontor genom att skapa tredimensionella upplevelser som liknar det verkliga, fysiska mötet.

britta.nordin.forsberg@mdu.se
021-10 13 54

Susanna Toivanen Länk till annan webbplats.

Professor i sociologi och arbetslivsforskare. Hon undervisar och skriver brett om arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa. Forskningen handlar om hälsa och ojämlikhet i arbetande befolkningar och hållbara arbetsplatser med särskilt fokus på kontorsarbete utomhus.

susanna.toivanen@mdu.se
021-10 14 83, 073-6621445

Anna Uhlin Länk till annan webbplats.

Anna Uhlin är doktor i industriell ekonomi och organisation (MDU, 2022). Fokusområden är olika aspekter av digitalisering av arbete, organisering i/med teknik och arbetsmöten i organisationer.

anna.uhlin@mdu.se
021-10 16 56, 073-662 1494

Mobyen Uddin Ahmed Länk till annan webbplats.

Professor i artificiell intelligens/datavetenskap. Hans forskning fokuserar på att utveckla intelligenta system inom olika tillämpningsområden som sjukvård, trafiksäkerhet, flygsäkerhet, industri 4.0, energi och programvaruapplikationer.

021-10 73 69, 073-66 20 804
mobyen.uddin.ahmed@mdu.se


Markus Bohlin Länk till annan webbplats.

Professor inom inbyggda system och AI. Till hans forskningsbakgrund hör optimering, simulering och tillämpad AI inom inbyggda system, transportsystem och produktionssystem.

markus.bohlin@mdu.se
016-15 32 95, 073-2708815

Peter Funk Länk till annan webbplats.

Peter Funk är professor inom AI. Hans forskning fokuserar på att utveckla AI-system som bidrar till att effektivisera industri, företag, sjukvård och organisationer.

peter.funk@mdu.se
021-10 31 53, 070-333 9150

Cecilia Lindh Länk till annan webbplats.

Docent i företagsekonomi och forskar om digitaliseringens påverkan i olika affärssammanhang. Hennes fokusområde rör betydelsen av hur digitalisering påverkar mänskliga interaktioner och relationer, hur dessa fungerar och förändras med teknik. Även hur ”konsumentmakt” ser ut i spåren av digitalisering – vilka styr vad vi köper?

cecilia.lindh@mdu.se
021-10 13 01

 

Ignat Kulkov Länk till annan webbplats.

Postdoktor inom produktrealisering kopplat till Industri 4.0 och 5.0. Han fokuserar på att skapa nya affärsmodeller, förbättra företagsförmåga och utveckla teknologisk infrastruktur.

ignat.kulkov@mdu.se

 

Koteshwar Chirumalla Länk till annan webbplats.

Docent inom produkt- och produktionsutveckling. Leder en forskargrupp för digitala och cirkulära industriella tjänster. Fokus på elektrifiering av fordon och produktionssammanhang inom specifika områden av Industri 4.0/5.0-teknologiintegrering, innovativa affärsmodeller, cirkulär ekonomi och grön digital omställning.

koteshwar.chirumalla@mdu.se
016-15 32 15

 

Rikard Lindell Länk till annan webbplats.

Docent i datavetenskap. Rikard har studerat postdigital som ett generativt begrepp för hållbara innovationer, interaktionsdesign och konst i (post)digitala material.

rikard.lindell@mdu.se
021-15 17 59

 

Gordana Dodig-Crnkovic Länk till annan webbplats.

Seniorprofessor i datavetenskap vid MDU och professor i interaktionsdesign vid Chalmers. Hennes forskning inom etik inkluderar AI och autonoma intelligenta system, cyber-fysiska system, beslutsfattande, ansvar och etik i socio-teknologiska system. Dodig-Crnkovic är medlem i Karel Čapek centrum för värderingar i vetenskap och teknik. Hon har undervisat på grund- och avancerad nivå i tekniketik, yrkesetik, och designetik samt hållit inbjudna föreläsningar om etik. Hon håller en kurs om digital etik vid Wiens tekniska universitet. http://gordana.se Länk till annan webbplats.

gordana.dodig-crnkovic@mdu.se
021-15 17 25

 

Mikael Sjödin Länk till annan webbplats.

Professor i datavetenskap och vice centerledare för Vinnovas kompetenscenter Continous Digitalization. Erfarenhet av forskning och samarbete med svenska företag och deras behov av effektivisering och digitalisering i deras mjukvaruutveckling och produktutveckling. Fokusområden inkluderar hur mjukvara kan utvecklas och underhållas kontinuerligt under en produkts hela livscykel, med målet att den som köper en produkt ska känna att produkten blir bättre och bättre med tiden – till skillnad från som fallet ofta är idag, att man känner att en produkt åldras och blir sämre med tiden.

mikael.sjodin@mdu.se
021-10 15 97

 

Jakob Axelsson Länk till annan webbplats.

Professor i datavetenskap. Jakob forskar om hur oberoende tekniska system kan kopplas samman med kommunikationsteknik till större samarbetande system-av-system. Tillämpningar studeras inom många områden, såsom transporter, krisberedskap, industriell produktion, anläggning och energi. Forskningen tittar brett på olika sociotekniska aspekter av system-av-system, inklusive ledning, ekonomi, samhällskonsekvenser, och teknisk arkitektur.

jakob.axelsson@mdu.se

 

Ignat Kulkov Länk till annan webbplats.

Postdoktor inom produktrealisering som gör framtidsstudier och skapar scenarier för branscher som hälso- och sjukvård, läkemedelsutveckling, bygg och flyg. Han använder olika metoder för att förutse och planera för organisationers framtid för att förstå vad som kan komma att hända.

ignat.kulkov@mdu.se

Carina Sjödin Länk till annan webbplats.

Lärare och doktorand inom innovationsledning med fokus på kurser inom omvärld och framtid. Hennes inriktning är att utveckla praktiken, både individer och organisationer, i metoder, verktyg och processer för att agera mer proaktivt i en turbulent omvärld.

carina.sjodin@mdu.se

Simon Önnered Länk till annan webbplats.

Doktorand inom innovationsledning med ett starkt fokus på framtida energisystem. Han utforskar trenderna som formar och driver energisystemens utveckling, identifierar hot mot energiförsörjning, och designar lösningar och scenarier.

simon.onnered@mdu.se


Johan Lindén Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Hans huvudsakliga fokusområden är makroekonomi, arbetsmarknadsekonomi och finansiell ekonomi.

johan.linden@mdu.se
021-10 14 98


Koteshwar Chirumalla Länk till annan webbplats.

Docent inom produkt- och produktionsutveckling. Leder en forskargrupp för digitala och cirkulära industriella tjänster. Hans expertis gäller bland annat utveckling och implementering av battericirkularitet samt cirkulär ekonomi inom elektrifiering av fordon/e-mobilitet och produktion.

koteshwar.chirumalla@mdu.se
016-15 32 15


Monica Odlare Länk till annan webbplats.

Professor i miljöteknik och doktor i mikrobiologi. Hon forskar bland annat inom miljöteknik, vattenrening, vertikal odling, förnybara energikällor och cirkulär ekonomi.

monica.odlare@mdu.se
021-10 16 11

 

Pär Blomkvist Länk till annan webbplats.

Universitetslektor och docent i industriell ekonomi. Till forskningsområdena hör bland annat teknikhistoria med fokus på klimateffekter och innovationer inom infrastruktur som vägtrafik och VA-system.

par.blomkvist@mdu.se
073 662 13 14, 021-10 70 45

 

Eva Thorin Länk till annan webbplats.

Eva Thorin är professor i energiteknik och forskningsledare för forskningsinriktningen Framtidens energi (Future Energy Center (FEC)). Hennes forskning handlar bland annat om att omvandla biomassa till el, värme och biogas.

eva.thorin@mdu.se
021-10 15 64

 

Bengt Stridh Länk till annan webbplats.

Forskar och utbildar inom solenergi. Föreläser även externt om solceller. Forskningen fokuserar på drift, simulering och utvärdering av solcellssystem, inklusive ekonomi, regelverk och stödsystem för solceller.

bengt.stridh@mdu.se
021-10 73 52

 

Allan Hawas Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i energiteknik som forskar och undervisar inom hållbara energisystem med ett särskilt fokus på hållbara byggnader.

allan.hawas@mdu.se
021-10 13 63

 

Fredrik Wallin Länk till annan webbplats.

Fredrik Wallin är universitetslektor i energiteknik. Han forskar inom hållbar energiteknik och hållbara städer. Fokus på energilagring, batterier och flexibilitet.

fredrik.wallin@mdu.se
021-10 31 90

 

Hailong Li Länk till annan webbplats.

Hailong Li är professor i energiteknik. Forskningen handlar främst om att utveckla energisystem med låga koldioxidutsläpp som kan hjälpa omställningen av det fossilbränslebaserade energisystemet och bidra till en hållbar utveckling av det moderna samhället.

hailong.li@mdu.se
021-10 31 59


Koteshwar Chirumalla Länk till annan webbplats.

Docent inom produkt- och produktionsutveckling. Leder en forskargrupp för digitala och cirkulära industriella tjänster. Hans expertis gäller bland annat utveckling och implementering av battericirkularitet samt cirkulär ekonomi inom elektrifiering av fordon/e-mobilitet och produktion.

koteshwar.chirumalla@mdu.se
016-15 32 15


Maria Lindén Länk till annan webbplats.

Professor i hälsoteknik. Hennes forskning fokuserar på att utveckla sensor- och mätsystem, som används för att diagnostisera, monitorera och förebygga sjukdom.

maria.linden@mdu.se
021-10 15 48

 

Elaine Åstrand Länk till annan webbplats.

Docent i medicinsk teknik med fokus mot neuroteknik. Hennes forskning fokuserar på neural återkopplingsträning och rehabilitering med Brain-Computer Interface (BCI, hjärna-dator gränssnitt) teknologi och omfattar både studier av biologiska parametrar för hjärnans förmåga till inlärning och utveckling av nya adaptiva och intelligenta BCI system.

elaine.astrand@mdu.se
021-10 31 25

 


Karin Halldén Länk till annan webbplats.

Karin Halldén är biträdande professor i arbetslivsvetenskap. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj.

karin.hallden@mdu.se
021-10 15 44


Joakim Johansson Länk till annan webbplats.

Lektor och undervisar bland annat i politiska maskuliniteter och statsvetenskaplig metod. Hans primära forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor där han tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

joakim.johansson@mdu.se
021-10 73 31, 073-96 07 163


Richard Gäddman Johansson Länk till annan webbplats.

Postdoktor i sociologi med inriktning mot arbetsliv och social välfärd. Forskar bland annat på teknikanvändning och – tillgång bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

richard.gaddman.johansson@mdu.se
021-10 14 16, 073-662 06 12

 

Sylvia Olsson Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i socialt arbete som bland annat forskar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, främst hörselnedsättning.

sylvia.olsson@mdu.se
016-15 32 63

 

Lisa Salmonsson Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i sociologi. Hon har bland annat studerat den svenska #metoo-rörelsen, sexuella trakasserier, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfarenheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl.

lisa.salmonsson@mdu.se
021-10 14 45


Mehrdad Darvishpour Länk till annan webbplats.

Universitetslektor/docent i socialt arbete. Mehrdad har publicerat flera böcker och akademiska artiklar om mänskliga rättigheter, genusfrågor, etnicitet, diskriminering och integration.

mehrdad.darvishpour@mdu.se
016-15 36 86


 

Mikael Ekström Länk till annan webbplats.

Professor i robotik. Forskar bland annat kring hur vi kan få robotar att samarbeta för självständigt kunna lösa komplexa problem. Exempel på användningsområden av forskningen är visionssystem som kan användas för självkörande fordon, smarta fjärrnärvarande (teleprecence) robotar som kan användas i behandling av personer med demens, och undervattensrobotar som lokaliserar farligt avfall på botten av östersjön.

I undervisningen har Mikael varit involverad i flera projekt med internationella partners, bland annat utvecklandet av en autonom segelbåt i samarbete med universitet i Panama och Colombia.

mikael.ekstrom@mdu.se

021-10 16 42

 


Shahid Raza Länk till annan webbplats.

Professor i cybersäkerhet/datavetenskap och enhetschef för cybersäkerhet vid Sverige forskningsinstitut RISE. Hans forskning är fokuserad på cybersäkerhet och Internet-of-Things (IoT), och täcker ämnen som säker IoT-hårdvara och mjukvara, säkerhetsprotokoll, maskininlärning för cybersäkerhet och analys av cyberhot. Shahid är också forskningschef för Cybercampus Sweden, ett nationellt initiativ dedikerat till cybersäkerhetsforskning, utbildning och innovation.

shahid.raza@mdu.se
021-54 01 937

 

Hans Hansson Länk till annan webbplats.

Professor i datateknik med bred kompetens inom mjukvaruintensiva system och produkter. Nuvarande forskning fokuserar på cybersäkerhet (hur man ser till att obehöriga inte orsakar skada) och funktionssäkerhet (hur man ser till att systemet/produkten inte orsakar skada). Hans är ansvarig för utvecklingen av MDU:s nya masterprogram i cybersäkerhet och för det strategiska forskningsområdet pålitliga smarta system och försöker hålla koll på hur tekniken påverkar samhällsutvecklingen.

hans.hansson@mdu.se
021-10 31 63

 

Sasikumar Punnekkat Länk till annan webbplats.

Professsor i pålitlig programvaruteknik. Hans forskning handlar om analystekniker och processer för att göra kritiska system och infrastruktur pålitliga, med fokus på funktionssäkerhet och cybersäkerhet i samverkande system.

sasikumar.punnekkat@mdu.se
021-10 73 24

 

Barbara Gallina Länk till annan webbplats.

Docent i pålitliga programvarusystem. Hennes forskning fokuserar på att utveckla, enligt applicerbara standarder och lag, säkerhetskritiska system med fokus på funktionssäkerhet och cybersäkerhet inom olika transportsektorer (tåg, fordon, flyg och nyligen även sjöfart) men också andra sektorer som kärnkraft.

barbara.gallina@mdu.se
021-10 16 31
Andreas Ryve Länk till annan webbplats.

Andreas Ryve är forskningsledare på akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Han är också professor i matematikdidaktik. Han kan svara på utbildningsrelaterade frågor och har ett särskilt fokus på lärande, pedagogik, framtidens läromedel och matematikundervisning.

andreas.ryve@mdu.se

021-10 15 08, 073-66 20 736

 

Sylvia Olsson Länk till annan webbplats.

Universitetslektor i socialt arbete som bland annat forskar om frånvaro/närvaro i skolan kring barn som är hemmasittare.

sylvia.olsson@mdu.se
016-15 32 63Anne Söderlund Länk till annan webbplats.

Professor i fysioterapi. En stillasittande livsstil kan vara skadligt för hälsan. Annes forskning syftar bland annat till att minska stillasittande beteendevanor bland äldre och bland personer som har pågående cancerbehandling. Kan prata om betydelsen av att minska stillasittande, röra på sig och ha en aktiv livsstil.

anne.soderlund@mdu.se
021-15 17 08

 

Jonas Stier Länk till annan webbplats.

Hans forskning kretsar kring frågor som rör mänskligt beteende, identitet, diskurser, delaktighet, mångfald, interkulturellt samspel, kunskapsproduktion och samhällsförändringar - och deras konsekvenser för människor, grupper, organisationer och för samhället i stort. 

jonas.stier@mdu.se
016-15 32 89


Krönikor i VLT

MDU har ett samarbete med VLT som innebär att MDU:s forskare skriver krönikor om fenomen i samhället utifrån vetenskapliga perspektiv. Här hittar du samtliga krönikor som publicerats.

Läs krönikorna här

För press och media

Den här sidan är ett stöd för dig som arbetar med press och media. Här hittar du bland annat presskontakter och pressbilder.

Ta mig till sidan för press och media

Kontakt

Söker du en expert inom ett annat område än det som listas här? Hör gärna av dig.