Text

Klimat, energi och miljö

Är bättre batterier lösningen på framtidens energibrist? Kan solceller minska beroendet av fossila bränslen? Här listas ett antal experter med fokus på olika områden.

Klimat och miljö. Professor i miljöteknik och doktor i mikrobiologi. Hon forskar bland annat inom miljöteknik, vattenrening, vertikal odling, förnybara energikällor och cirkulär ekonomi.

Energi och biogas. Eva Thorin är professor i energiteknik och forskningsledare för forskningsinriktningen Framtidens energi (Future Energy Center (FEC)). Hennes forskning handlar bland annat om att omvandla biomassa till el, värme och biogas.

Solceller. Forskar och utbildar inom solenergi. Föreläser även externt om solceller. Forskningen fokuserar på drift, simulering och utvärdering av solcellssystem, inklusive ekonomi, regelverk och stödsystem för solceller.

Hållbara byggnader. Universitetslektor i energiteknik som forskar och undervisar inom hållbara energisystem med ett särskilt fokus på hållbara byggnader.

Hållbara städer. Forskar inom hållbar energiteknik och hållbara städer. Fokus på energilagring, batterier och flexibilitet.

Minska koldioxidutsläpp. Forskningen handlar främst om att utveckla energisystem med låga koldioxidutsläpp som kan hjälpa omställningen av det fossilbränslebaserade energisystemet och bidra till en hållbar utveckling av det moderna samhället.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.