Text

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla studenter som har förutsättningar ska kunna delta/ta del av utbildning. Det innebär att vi som lärare kan behöva anpassa vår undervisning så att den görs tillgänglig för den som är funktionsvarierad. Den som har en funktionsnedsättning har ett besked med rekommendation om anpassning som ger förslag på anpassningar vi som lärare kan göra.

I grunden handlar dock tillgänglighet om att vi, med små medel, ska kunna göra vår undervisning tillgänglig för studenter med olika behov, oavsett funktionsförmåga. Det kan innebära att vår undervisning behöver anpassas utifrån både lagar och direktiv men också att vi i vår undervisning skapar en tillgänglig plats för lärande.

Pedagogiskt stöd

Studenter med ett läkarintyg som fastställer en varaktig funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få vissa anpassningar. Vilka anpassningar som rekommenderas finns dokumenterade i ett besked som de visar upp för dig som lärare. Om anpassningarna rör undervisningens utformning och genomförande är det examinator/lärare på kursen som beslutar om föreslagen anpassning kan tillämpas eller ej. Beskeden utfärdas av universitetets samordnare för pedagogiskt stöd och vid frågor kan du som lärare ta kontakt direkt med dem.

MDUs samordnare för pedagogiskt stöd är:

På studentwebben finns viktig information som är riktad till studenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliotekets stöd

Biblioteket ansvarar för Legimus som är en databas för inläst litteratur. De kan även hjälpa studenter att ladda ned högskolans tillgänglighetsverktyg Tor Talk, Stava Rex och SpellRight. Både du som lärare och alla studenter har tillgång till dessa och du hittar dem här Länk till annan webbplats..

Högskolebiblioteket erbjuder hjälp för de studenter som har en läsnedsättning.
Läsa med funktionsnedsättning

Lagar och föreskrifter

Tillgänglighetsdirektivet innebär att alla myndigheter har en skyldighet att tillgängliggöra sitt material genom exempelvis textning, läsbara PDF:er etc.

Tips på hur du som lärare kan tillgängliggöra material på exempelvis Canvas hittar du på Funkas sida med tips för att tillgängliggöra material.
Läs om tillgänglighet på Funkas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan länkar till lagar, mydigheter och dokument som på olika sätt berör tillgänglighet.

🌐 Vi kan digital tillgänglighet - Funka Länk till annan webbplats.

🌐 Myndigheten för delaktighet - MFD Länk till annan webbplats.

🌐 Funktionsnedsättning inom högskolan - UHR Länk till annan webbplats.

Anpassa undervisning

En anpassning i undervisningen kan ske på många olika sätt. Man behöver inte ha studenter med besked med rekommendation om anpassning för att anpassa sin undervisning utan tvärtom kan en anpassning gynna merparten av studenterna. Mer om funktionsvariationer och anpassningar kan du läsa om på KIs sida Länk till annan webbplats..

Universal Design for Learning (UDL)

UDL är ett ramverk för undervisning och lärande som fokuserar på tillgänglighet och utgår från de tre didaktiska frågorna varför, vad och hur. Varför ger exempel på olika sätt att arbeta med motivation. Vad fokuserar på hur undervisningsmaterial kan tillgängliggöras. Hur visar olika sätt för studenter att kommunicera sin kunskap.

UDL är ett tydligt och innehållsrikt verktyg som med enkla medel hjälper dig som lärare att tillgängliggöra din undervisning.
Läs mer om UDL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurs för tillgänglig undervisning

Den högskolepedagogiska kursen Tillgänglig undervisning utgår från UDL och frågor kring att bredda deltagandet. Som medarbetare på Mälardalens universitet är du välkommen att söka denna kurs som har fokus på hur du som lärare kan anpassa undervisningen för just dina studenter.
Se mer på det högskolepedagogiska kursutbudet.