Text

PDK-cykeln

PDK-cykeln är en kompetensutvecklingsmodell för pedagogisk digital kompetens.

Modellen är framtagen av pedagogiska utvecklare på MDU tillsammans med akademierna och en pilotstudie genomfördes under hösten 2020 och bygger delvis på ramverket DigCompEdu Länk till annan webbplats..

Modellen är cyklisk och innehåller kartläggning, analys, planering, implementering och uppföljning.

En viktig del av modellen är gemensam reflektionen och kollegial utveckling som leds av en PDK-handledare.

⬇️PDK-cykeln 3.1 Pdf, 553.2 kB. (Svenska)

⬇️The PDC cycle 3.1 Pdf, 654.9 kB. (English)

Slutrapporten för pilotstudien Pdf, 2 MB. publicerades i februari 2021. Modellen införs nu successivt på delar av universitet samt provas även på andra lärosäten.

Film om pilotstudien och PDK-cykeln 2.0 Länk till annan webbplats.

Pilot project PDK cycle 2020 - Presentation of the final report Länk till annan webbplats.

En kurs för handledare/Facilatorer finns på open.mdu.se Länk till annan webbplats. (Svenska & English)

Kontakt om PDK-cykeln