Text

Makeover by Lärum

I projektet Makeover by Lärum har vi fått låna några kurser för att visa hur man kan designa om och resonera när man skapar en kursplats i lärplattformen.

Här lyfter vi fram exempel där vi utifrån några principer vill visa på några aspekter som kan vara viktiga när en kursplats utformas.

#1: en veckobaserad kurs

I det här exemplet har vi lånat en kurs där varje vecka ser ganska lika ut i arbetssätt, men där nytt kursinnehåll introduceras i varje ny vecka.
Här vill vi visa de fyra principer vi arbetat utifrån och i kursen lyfter vi fram hur moduler kan användas för att ge struktur och tydlighet i kursen.

Vår Makeover presenteras i filmen nedan och som anställd på MDU kan dubesöka kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och du kan ladda ner kursdelarna genom att i Canvas Commons Länk till annan webbplats. söka på "makeover".

#2: en sidobaserad kurs

Här är ett exempel med en kurs där allt kan nås från kursens startsida.

Kursen har två spår och använder video, färger och tabeller för att studenter ska hitta och förstå kursen.

Vår Makeover presenteras i filmen nedan och som anställd på MDU kan du besöka kursen Länk till annan webbplats. och ladda ner kursdelarna genom att i Canvas Commons Länk till annan webbplats. söka på "makeover".

#3: Kursplats för flera kurser

Detta exempel är en kursplats för flera kurser som studentgrupperna samläser. Kurserna går delvis parallellt och det kan vara svårt att se vilka moment och examinationer som hör till de olika kurserna.

Vår Makeover presenteras i filmen nedan och som anställd på MDU kan du besöka kursen Länk till annan webbplats. och ladda ner kursdelarna genom att i Canvas Commons Länk till annan webbplats. söka på "makeover".

#4: Flera kursdelar med variation

Det fjärde kursexemplet är en kurs med två kursdelar efter varandra och ett parallellt fältarbete. I filmen visar vi några exempel på hur variation i arbetssätt kan användas i kursplatsen.

Vår Makeover som används i filmen kan du som anställd på MDU besöka i Canvas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..