Text

Forskning och nätverk

Det finns många olika arenor där du kan ta del av högskolepedagogisk verksamt. Här är några exempel.

Nätverk, tidskrifter, forskning mm

SUHF:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Sveriges universitets- och högskoleförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Swednet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är ett nationellt nätverk som bland annat syftar till att stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning, främja samverkan och erfarenhetsutbyte och anordnar varje år konferenser.

ICED Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - The International Consortium for Educational Development, promotes educational and academic development in higher education world-wide.

Högre utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. ​​​​​​

CEULs nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter och kommer ut sju gånger per år.

Pedagogeeks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är webb-TV program som produceras av Centrum för universitetslärarutbildning på Stockholms universitet (Ceul). Där diskuteras undervisning och lärande utifrån koppling till valda forskningsartiklar. Nedan några exempel.

Högskolepedagogisk podd

Fyra lärosäten har i samverkan skapat en podd. Centrala personer får spana inom ett tema per avsnitt. Finns där poddar finns. Fyra avsnitt av podden.  Länk till annan webbplats.

Nedan poddavsnittet som spanade på utbildning för hållbar utveckling.

Klara Bolander Laksov och Max Scheja diskuterar lärarskapets 8 dimensioner.

Klara Bolander Laksov, Cecilia Lundholm och Maria Öhrstedt diskuterar vad som hindrar och underlättar studenters lärande.

Klara Bolander Laksov and Tom Angelo discuss conditions for how university teachers can contribute to the development of motivating students.