Text

Akademisk litteracitet

Högskolepedagogiska utvecklare på MDU arbetar gärna tillsammans med lärare kring hur man kan arbeta för att stötta studenter i att utveckla sitt läsande, att förstå och kritiskt granska vetenskapliga texter samt att utveckla det akademiska skrivandet.

Hur kan det se ut?

Ta kontakt med oss när ett program eller en kurs behöver utvecklas, och/eller när ni ser att studenterna behöver mer stöd i sitt akademiska skrivande för att nå erforderlig nivå.

Vi kan hjälpa till att lägga upp det akademiska skrivandet i programmet så att det följer en naturlig progression och hjälpa er se till att studenterna får den stöttning de behöver för att självständigt bearbeta sina texter och utveckla sitt skrivande. Lärare som stöter på hinder i feedback-moment kan med fördel använda språkpedagogerna som bollplank och stöd.

Vi arbetar gärna med en större lärargrupp där vi kan hantera fler perspektiv på det akademiska skrivandet inom disciplinen och gemensamt komma fram till vilka mål studenterna förväntas nå vid examen samt vilka typer av skrivande studenterna behöver behärska i sitt kommande yrke.

Vi föreläser gärna om akademiskt skrivande för studenterna i samband med en skriftlig uppgift i en kurs.

Språka på akademiska är en MOOC från MDU

Språka på akademiska
- en mooc

Språka på akademiska är en MOOC (Massive Open Online Course) som vänder sig till studenter som har svenska som andraspråk och som redan läser på universitet eller högskola men känner att de behöver vässa sina språkkunskaper ytterligare för att nå ännu längre i sina studier. Kursen vänder sig även till dig som kanske har tänkt börja studera och som vill börja väl förberedd.

Kursen vänder sig även till dig som av andra skäl vill träna din språkliga förmåga på akademiska. Oavsett vilket är du varmt välkommen till kursen och du kan börja redan idag på open.mdu.se Länk till annan webbplats.

Är du lärare eller språkhandledare är du också välkommen att använda kursen som helhet, eller delar av den, i din undervisning eller som stöd till dina studenter.

Mälardalens universitet har tilldelats Includepriset 2022 för kursen Språka på akademiska Länk till annan webbplats..

Språka på akademiska är en MOOC om att skaffa sig strategier för att utveckla sitt akademiska språk

open.mdu.se

Akademiskt skrivande för studenter

Här hittar du som student hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Akademiskt skrivande

Kontaktpersoner