Text

Akademiskt lärarskap

MDU vill hjälpa lärare att utveckla sitt akademiska lärarskap, men vad innebär det?

Kontakta oss gärna om du vill diskutera akademiskt lärarskap.

Akademiskt lärarskap

Det akademiska lärarskapet innebär att du som lärare har ett vetenskapligt förhållningssätt till din undervisning och kontinuerligt utforskar och utvecklar den egna pedagogiska praktiken och reflekterar över dess inverkan på studenters lärande.

I denna film diskuteras vad det akademiska lärarskapet innebär och innefattar. Länk till annan webbplats. Filmen är skapad av Ceul (Centrum för universitetslärarutbildning vid SU). Se den gärna som en inspiratiion om det akademiska lärarskapets möjligheter och utveckling.

Idén kring akademiskt lärarskap

Klara Bolander Laksov och Max Scheja, båda professorer i högskolepedagogik introducerar iden kring det akademiska lärarskapet i en tidskrift som ges ut av den fackliga organisationen SULF - Sveriges universitetslärare och forskare.

Tidskrift om akademiskt lärarskap. Länk till annan webbplats.

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDU har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens och bli inplacerad i en pedagogisk kompetensstege i två steg: Meriterad lärare och excellent lärare. Mer information på Internportalen.

PDK-cykeln

PDK-cykeln är en kompetensutvecklingsmodell för pedagogisk digital kompetens, baserad på ramverket DigCompEdu. Länk till annan webbplats. Modellen är framtagen av pedagogiska utvecklare tillsammans med akademierna.

Modellen är cyklisk och innehåller kartläggning, analys, planering, implementering och uppföljning. En viktig del av modellen är gemensam reflektionen och kollegial utveckling som leds av en PDK-handledare.

Mer information och detaljer