Text

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDU har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens och bli inplacerad i en pedagogisk kompetensstege i två steg: meriterad lärare och excellent lärare.

Information om kriterier och ansökan finns på MDU:s intranät.