Text

Fördjupnings­kurser i högskole­pedagogik

Fördjupningskurser

Här hittar du valbara fördjupningskurser för att uppfylla kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning eller uppdatera de högskolepedagogiska kunskaperna.

Kursdesign 2,5 hp, PEA926

I kursen utvecklar deltagarna i grupper en kurs eller ett större moment. Arbetet diskuteras, relateras till högskolepedagogisk forskning och sammanfattas i en studiehandledning.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren planerar och utvecklar en kurs eller ett större kursmoment.

Kursansvarig: Sara Ekstrand

Kommande kurstillfällen

Plats: Nätbaserade träffar med en träff på Campus Västerås.
Språk: Engelska

 • Torsdag 24 oktober klockan 13:15–16:00 (online)
 • Torsdag 7 november klockan 13:15–16:00 (på plats i Västerås)
 • Måndag 21 november klockan 13:15–16:00 (online)
 • Torsdag 5 december klockan 13:15–16:00 (online)
Anmälan

Studenters läsande och skrivande 3 hp, PEA948

I kursen lär vi oss mer om hur man som lärare, utan att ta fokus från det egna ämnet, kan få större förståelse för och bidra till studenternas språkutveckling. Kursen syftar till att du som lärare ska få strategier för att kunna integrera skrivutvecklande moment i dina kurser.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursansvarig: Malin Larsson

Kommande kurstillfällen

Plats: Distans
Språk: Svenska

 • Onsdag 4 september klockan 09:15–12:00
 • Onsdag 11 september klockan 09:15–12:00
 • Onsdag 18 september klockan. 09:15–12:00
 • Onsdag 25 september klockan 09:15–12:00
 • Onsdag 2 oktober klockan 09:15–12:00
Anmälan

Digitala lärandemiljöer 3 hp, PEA939

På kursen utforskar kursens deltagare användning och utveckling av digitala lärandemiljöer. Forskning kring digitala lärandemiljöer och hur de kan användas för att främjas gruppers och individers lärande diskuteras. Dessutom väcks frågor om och i så fall hur digitala lärandemiljöer kan vara inkluderande.

Kursen syftar till att ge deltagaren möjlighet att utveckla sin kompetens i och om digitala lärandemiljöer.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Open Networked Learning hp PEA927

"​​​​​​​Open Networked Learning" är en öppen kurs online om undervisning och lärande i öppna miljöer online. Kursen bedrivs enligt problembaserat lärande, PBL, så huvuddelen är arbete i din internationella grupp som träffas online.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursen har ett begränsat antal deltagarplatser då kursen ges i ett samarbete med flera universitet.

Kursansvarig: Lotta Fröjdfeldt

Språk: Engelska
​​​​​​​Plats: Nätbaserade träffar i internationella grupper.

Kommande kurstillfällen

Kursen kommer att gå 16:e september till 8:e december. Kursen innehåller gemensamma webbinar, men mest arbete inom era PBL-grupper. För mer information, besök kursens hemsida.

Anmälan

Tillgänglig undervisning 3 hp, PEA949

I kursen diskuteras svårigheter och möjligheter med att skapa tillgänglighet i mötet mellan student och universitet.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för hur man kan verka inkluderande genom att göra undervisningen mer tillgänglig för en heterogen grupp studenter.

Kursansvarig: Sara Ekstrand

Kommande kurstillfällen

Inga planerade tillfällen.

Högskolepedagogiskt projekt 1, 3 hp, PEA942

En viktig del av det akademiska lärarskapet är att medverka till högskolepedagogisk utveckling. Hur bedrivs utveckling i samverkan med andra och hur skapas utbyte kring erfarenheter?

På kursen arbetar kursdeltagare i grupper med ett eget formulerat projekt. Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare. Om ni är en grupp lärare som är intresserade av att gå kursen, anmäl ert intresse till kursansvarig. Berätta vad ni vill göra och när ni vill göra det.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att medverka i högskolepedagogisk utveckling.

Kursansvarig lärare är Joel Midemalm.
Kontaktperson under vt-24: Kristina von Hausswolff

Kommande kurstillfällen

Kursen ges vid behov.

Under våren 2024 påbörjas inga projekt på grund av sjukfrånvaro.

Anmälan

Har du en tanke kring ett projekt du vill genomföra? Mejla till Joel Midemalm.

Higher education didactics for sustainability

Den här kursen ger deltagarna ett forum för att omvandla sina pedagogiska tillvägagångssätt i förhållande till ramverket Education for Sustainability (EfS), med hjälp av ett problembaserat lärande. Detta kollega-ledda och deltagande tillvägagångssätt engagerar de lärande i ämnena kommunikation, kompetens, undervisningsmetoder och ansvar inom högre utbildning. Kursen inkluderar värderingar som närvaro, omsorg, ärlighet, respekt och engagemang.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursen har ett begränsat antal deltagarplatser då kursen ges i ett samarbete med flera universitet. Kursen bedrivs med problembaserat lärande, PBL, så huvuddelen är arbete i din internationella grupp som träffas online.

Kursansvarig: Lotta Fröjdfeldt

Kommande kurstillfällen

Inga planerade tillfällen.

Pedagogisk portfölj 3 hp, PEA946

Under kursens gång påbörjar kursdeltagaren arbetet med att sammanställa en pedagogisk portfölj. Portföljens olika delar diskuteras och hur material ska presenteras för att kunna bedömas.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren sammanställer en pedagogisk portfölj.

Kursansvarig: Åsa Ryegård

Kommande kurstillfällen

18 september klockan 13:15–16:00
16 oktober klockan 13:15–16:00
18 november klockan 13:15–16:00
18 december klockan 13:15–16:00
15 januari 2025 klockan 13:15–16:00

Anmälan

Handledarskap 3 hp, PEA940

Kursen fokuserar på handledning av självständiga arbeten. Vi diskuterar bland annat studenters och handledares roller, liksom strategier för handledning. Dessutom berörs frågor som konflikter och svåra situationer, liksom bedömning och akademiskt skrivande.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursansvarig: Camilla Grönvall Fransson

Kommande kurstillfällen

Kursen ges till hösten -24.

Plats: Campus Västerås/Eskilstuna Språk: Svenska

Onsdag 6 november klockan 09:15–12:00 Västerås
Onsdag 20 november klockan 09:15–12:00 Eskilstuna
Onsdag 4 december klockan 09:15–12:00 Västerås
Onsdag 18 december klockan 09:15–12:00 Distans
Onsdag 8 januari klockan 09:15–12:00 Distans

Anmälan

Övriga kurser

Kurserna ingår inte i behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Ledarskap för pedagogisk utveckling

Kursen Ledarskap för pedagogisk utveckling intar ett praktiknära förhållningssätt och vänder sig till dig som är chef på ett lärosäte. Du får genom erfarenhetsutbyte och utforskande av högskolepedagogisk litteratur undersöka vad det innebär att arbeta med pedagogisk utveckling i din verksamhet.

(Nästa kurstillfälle ej fastställt)

Handledarskap inom forskarutbildning, PEA937

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig formell kompetens, samt utveckla sin kunskap om att handleda inom forskarutbildning och behandlar teman som kommunikation, etiska regler, och handledningsrelationen. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen.

Kursen vänder sig till dig som handleder doktorander.

Kursansvarig: Ulrika Jepson Wigg​​​​​​​

Kommande kurstillfällen

Kursansvarig: Madelaine Johansson

Språk: Svenska
Plats: Eskilstuna

 • Torsdag 19 september klockan 09:15-16:00
 • Fredag 20 september klockan 09:30-16:00
 • Fredag 4 oktober klockan 09:30-16:00
 • Fredag 18 oktober klockan 09:30-16:00
 • Fredag 8 november klockan 09:30-16:00
 • Fredag 22 november klockan 09:30-15:30

Anmälan

Studentkonto

Medarbetare måste ha ett studentkonto när de är kursdeltagare på MDUs högskolepedagogiska kurser.

Ett studentkonto har automatisk koppling till Ladok och har ett inloggnings-ID med tre bokstäver och fem siffror, ex: abc23001, till skillnad från lärarkonto som har tre bokstäver och två siffror, ex: abc01

Skapa ett studentkonto på Studenttorget

Enklaste sättet att skapa ett studentkonto är att gå till Studenttorget. Du behöver ha med dig legitimation och tala om att du ska gå en kurs.

Om du redan har ett studentkonto men glömt ditt lösenord kan du får ett nytt kan Studenttorget även hjälpa dig med det.

Skapa ett studentkonto på studentportalen

Du kan också själv skapa ett studentkonto på studentportalen eller be om ett nytt lösenord om du har glömt det. I båda fall skickas lösenord hem till dig, det tar 5–7 arbetsdagar.

Frågor om att skapa studentkonto

Har du några frågor, kontakta IT.

Kontakt för övergripande frågor om våra högskolepedagogiska kurser