Text

Hedersdoktorer

Vi är stolta över vår starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i våra relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för oss viktiga personer till hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår akademiska högtid.

Titeln som hedersdoktor tilldelas den person har en viktig roll för oss och som har en tydlig koppling till vår forskning eller utbildning eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Sedan 2002 har vår fakultetsnämnd utsett 28 hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår akademiska högtid.


Hedersdoktorernas dag

För att uppmärksamma våra hedersdoktorer arrangerar vi årligen en särskild dag - Hedersdoktorernas dag. Under dagen är allmänheten, studenter och näringsliv välkomna på en föreläsning inom hedersdoktorns område.

Hedersdoktorer vid MDU

Rickard Sohlberg

Rickard Sohlberg utnämndes till hedersdoktor 2020. Rickard Solberg är innovatör, strateg och entreprenör och ägare av Scarptor Consulting AB. I mångt och mycket en svensk IT-pionjär och visionär med hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig. Rickard har en stark regional anknytning till MDU.

Gisele Mwepu

Hilde Eide

Hilde Eide utnämndes till hedersdoktor 2020. Hilde Eide är professor i klinisk kommunikation och hälsovägledning vid Universitetet i Sørøst-Norge. Hon har genom sin samverkan inom personcentrerad vård och kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik varit central för uppbyggnaden av flera forsknings- och utbildningsområden vid MDU:s akademi för hälsa, vård och välfärd.

Gisele Mwepu

Branislav Selic

Branislav Selic utnämndes till hedersdoktor 2020. Branislav Selic är forskare inom programvaruteknik och grundare till Malina Software. Genom sin samverkan med forskargrupper på MDU under de senaste tio åren har han både direkt och indirekt bidragit till att kraftigt stärka universitetets profilområde inom inbyggda system.

Gisele Mwepu

Gisele Mwepu

Gisele Mwepu studerade vid MDU och har magisterexamen i datalogi och civilingenjörsexamen i datateknik. Gisele Mwepu har startat och driver två bolag, dels Soft Solutions Partner, ett mjukvaruföretag som framför allt utvecklar språkappar, dels fintechbolaget Okapi Finance International, som hjälper människor som saknar bankkonto med finansiella transaktioner i framför allt utvecklingsländer.

Sedan starten har Gisele Mwepu tilldelats ett antal utmärkelser och hederspris som Årets nybyggare i Västmanland 2007, Årets företag i Västerås Science Park 2009, Green IT Award 2012, med på listan över 101 Supertalents (Veckans Affärer) 2013, år 2014 nominerad till Årets mest företagsamma person i Västmanland, 2015 Årets alumn vid MDH och 2017 utsedd till Årets Innovationstalang av Vinnova.

Gisele Mwepu

Ola Sellin

Ola Sellin är ledare för utveckling av testsystem på Bombardier, Senior engineer TCMS (Train Control Management System) och civilingenjör i elektroteknik från KTH. Han har samarbetat med MDU i tio år och under tiden varit delaktig som dörröppnare samt bidragit till utveckling i olika samarbetsprojekt.

Ola Sellin

Johan Fastbom

Johan Fastbom tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1984. Fyra år senare disputerade han i farmakologi och sedan 1990-talet har Johan Fastbom forskat inom området äldre och läkemedel.

Sedan 2011 är han professor i geriatrisk farmakologi vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid KI, där han är verksam vid Aging Research Center (ARC). Han är även delaktig i ett europeiskt projekt där forskarna vidareutvecklar ett beslutsstöd för äldres läkemedelsanvändning.

Johan Fastbom

Gunilla Lööf

Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, har ett starkt engagemang i Operation Smile, vars vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömt på grund av en behandlingsbar ansiktsdeformitet. Gunilla Lööf arbetar dessutom med att sprida information om organisationen, vad man gör och varför det är viktigt. Hon har också varit med och utvecklat Narkoswebben som nu finns i 120 länder. Där kan barn och vuxna lära sig mer om kroppen och hur den fungerar, hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation. Gunillas Lööfs arbete har anknytning till både MDU:s utbildningar inom hälsa och välfärd, och forskningen kring information till barn på sjukhus. Gunilla kan tjäna som en stark inspirationskälla, främst för detta, men även för hela MDU genom sitt humanitära arbete.

Gunilla Lööf

Mats Forsgren

Mats Forsgren, professor emeritus vid Uppsala universitet, är en internationellt erkänd och välkänd forskare inom området internationellt företagande och en stark inspirationskälla för flera forskare vid MDU. Med begrepp som ”The Multicenter Firm”, ”Subsidiary Embeddedness” och ”Centres of Excellence” har han och hans forskning satt en stark prägel på teoribildningen inom internationellt företagande. Tillsammans med den världsberömda Uppsalaskolans forskning om internationalisering så är Mats Forsgrens idéer och forskning kring dotterbolagens betydelse och påverkan på de multinationella företagens strategier och utveckling en av de forskningsinriktningar från Sverige som vunnit världsrykte. Idag utgör de standardmaterial i både forskarutbildning och i utbildning på grund- och avancerad nivå inom internationellt företagande världen över.

Mats Forsgren

Tomas Lagerberg

Tomas Lagerberg, chef för automationsforskningen vid ABB Corporate Research i Västerås, har under flera år varit en stark representant för ABB i utvecklingen av industrisamarbetet med MDU. Han har god kunskap om MDU och ABB och betraktas som en god vän till MDU av många forskare. Tomas är därutöver välkänd inom hela svenska ABB som ledaren av automationsforskningen inom företaget och hans kunskap om ”Internet of Things, Services and People” är välkänd. Med Tomas Lagerberg som hedersdoktor kan fler verksamma inom forskning och utbildning på MDU ta del av hans kunskap om vad digitaliseringen i samhället möjliggör. Alla forskningsmiljöer vid MDU har beröringspunkter med ”Internet of Things, Services and People” och digitalisering är oerhört viktig för universitetets framtida utveckling och konkurrenskraft.

Tomas Lagerberg

Gunnar Svedberg

Gunnar Svedberg utnämns till hedersdoktor 2015 för sin gedigna erfarenhet och expertis inom högskolevärlden, och för sitt civilkurage och sin integritet som lärare, forskare och ledare. Han har en bakgrund som professor i energiteknik vid KTH och har varit vicerektor vid KTH samt rektor både vid Mitthögskolan (numera Mittuniversitetet) och Göteborgs universitet. På KTH fick han studenternas pris som bästa pedagog tre gånger. Han var vice ordförande i MDH:s högskolestyrelse, mellan åren 2006 och 2013 och vd för Innventia, ett forskningsinstitut med världsledande ställning inom skogs- och förpackningsindustrin, mellan 2006 och 2011.

Gunnar Svedbergs har publicerat sin vetenskapliga verksamhet främst inom områdena matematisk modellering, simulering av processer, miljö- och energiteknik.

Gunnar Svedberg

Bob Perry

Bob Perry är professor i matematikdidaktik och övergångar i skolan vars karriär har tagit honom till universitet runt om i Australien och även i övriga världen. Han forskar om matematikundervisningen i tidiga år, övergångar i skolan och ursprungsfolks utbildning. Han är vida publicerad och inflytelserik inom områden som forskning, utbildningspolitik och praktik. Bob har aldrig förlorat sin passion för undervisning på alla nivåer, inte minst inom socialt utsatta grupper, och ser utbildning som något nödvändigt för att nå social rättvisa i samhället. Han har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel, och är ofta anlitad som expertgranskare och föreläsare. Han är en av grundarna till Pedagogies of Educational Transitions (POET) som ger möjlighet att arbeta med forskarkollegor, bland annat vid MDU.

Bob Perry

Birgitta Svendén

Birgitta Svendén en av Sveriges mest framgångsrika operasångerskor. MDU värdesätter hennes expertis från musikbranschen och hennes framstående ledarskap som tidigare rektor för Operahögskolan i Stockholm och nu som vd och operachef för Kungliga Operan. Hennes utnämning till hedersdoktor vid MDU kommer att i ännu högre grad tydliggöra universitetets kulturella verksamhet och dess värde. Birgitta Svendén är en unik inspirationskälla och förebild.

Birgitta Svendén

Kurt-Lennart Lundbäck

Kurt-Lennart Lundbäck är vd för Arcticus Systems och har sedan starten av MDU:s största forskningsinriktning, Mälardalen Real Time research Centre (MRTC), varit engagerad i forskning och utbildning vid universitetet. Genom sitt stora nationella och regionala engagemang har Kurt-Lennart Lundbäck verkat för att sprida datortekniskt kunnande inom svensk mjukvaruindustri. Med sin djupa insikt i både akademins och näringslivets förutsättningar har han gett MDU tillgång till industriellt relevanta forskningsfrågeställningar. Han har dessutom starkt bidragit till att synliggöra MDU:s forskning.

Kurt-Lennart Lundbäck

Luciënne Blessing

Luciënne Blessing är professor i Engineering Design and Methodology vid Université de Luxembourg. Hennes forskning präglas av både teoretiska och sociala mål och hon utgår ofta från tvärvetenskapliga perspektiv som inkluderar ämnen som sociologi och psykologi. Forskningen sker, liksom en stor del av forskningen vid MDU, i första hand i samproduktion med näringslivet. Hon har redan i dag kontakt med forskare och doktorander vid MDU och genom sitt omfattande internationella kontaktnät bidrar hon bland annat till att stärka MDU:s internationella kontakter.

Luciënne Blessing

Björn Stigson

Björn Stigson utnämndes 2011 till hedersdoktor för sina insatser och ständiga strävan till att stimulera, utforska och dela kunskaper, erfarenheter och “best practice” med företag och företagare som strävar efter att positionera sig avseende hållbar utveckling.

1995 blev Björn Stigson utsedd till president för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en global och chefsdriven organisation med cirka 200 medlemsföretag. WBCSD har under hans ledning utvecklats till en av världens ledande och mest inflytelserika organisationer som sammanför affärsverksamhet och hållbar utveckling och initierar ett nytt sätt att tänka i affärsverksamheter.

Han har dessutom aktivt deltagit i rådgivning av styrelser och kommittéer som stödjer kinesiska regeringen, the Dow Jones Sustainability Index, Kennedy School of Government vid Harvard University, Clinton Global Initiative och GRI – the Global Reporting Initiative.

Björn Stigson

Paola Inverardi

Paola Inverardi är en av de internationellt ledande forskarna inom programvaruteknik. Vid en utvärdering av ACM 2007 utsågs hon till en av de 20 bästa forskarna i världen i området. Hennes publikationslista är imponerande: mer än 150 publikationer, h-index 26. Paola är också mycket aktiv i internationella forskningsnätverk. Hon har varit general eller program chair för de ledande konferenserna inom programvaruteknik och är dessutom editor eller medlem i editorial board för flera av områdets mest ansedda tidskrifter.

Paola Inverardi har under flera år varit medlem i Vetenskapsrådets beredningskommitté NT-S datavetenskap. Akademin för innovation, design och teknik har ett omfattande samarbete med Paola och hon har en viktig roll som rådgivare och partner. Genom Paola Inverardi har vi ett omfattande samarbete inom utbildning och forskning med Universitetet i L’Aquila. Hon är vetenskaplig rådgivare för vårt SSF-finansierade strategiska forskningscenter Progress.
Paola Inverardi utnämndes till hedersdoktor 2011.

Paola Inverardi

Karin Ljungström

Karin Ljungström är forskningschef på St Jude Medical. Den implanterbara pacemakern, som är ett av St Judes Medicals produkter, är en svensk medicinsk-teknisk uppfinning som nyligen fyllde 50 år och som har betytt oerhört mycket för den enskilde patienten. Medicinsk teknik utvecklas snabbare än någonsin, och Karin Ljungström personifierar denna utveckling. Under hennes ledning har företaget satsat på forskning och produktutveckling, bland annat med nya avancerade tekniker för pacemakers, detektering av förmaksflimmer, hjärtrytmstörningar, samt utrustning för hjärtkirurgi, kardiologi och neuromodulering. MDU samarbetar inom området medicinsk teknik med St Jude Medical. Karin Ljungström och St Jude Medical har instiftat ett forskningsstipendium för unga forskare. Karin Ljungström utnämndes till hedersdoktor 2010.

Karin Ljungström

Sarah Wägnert

Sarah Wägnert är upphovskvinna till Lex Sarah, som är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen. Paragrafen föreskriver att den som är anställd inom service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade är skyldig att anmäla övergrepp, vanvård och liknande missförhållanden till socialnämnden. Sarah Wägnert gjorde skillnad genom att ta ställning för de svaga och utsatta. Hon satte därigenom fokus på att kvalitet i vården gäller för alla.
Mälardalens universitet har en av Sveriges största sjuksköterskeutbildningar. I vår utbildning och forskning utgår vi från att alla människor har lika värde och samma rätt till god vård. Sarah Wägnert utgör därför en förebild för vår verksamhet inom hela området Hälsa och välfärd. Sarah Wägnert utnämndes till hedersdoktor 2010.

Sarah Wägnert

Annika Helker Lundström

Annika Helker Lundström utnämndes till hedersdoktor 2008 för sitt engagemang för ökad materialåtervinning framför andra alternativ, som deponering och förbränning. Det har bidragit till att flera återvinningsföretag har utvecklats från att bl a vara sophanteringsföretag till att bli råvaruleverantörer. Återvunnen råvara är resurseffektiv och sparar energi och kommer därför att bli en allt viktigare råvara när industrin tillverkar varor i det hållbara samhället.

Annika Helker Lundström

Karl-Henrik Robèrt

Karl-Henrik Robèrt utnämndes till hedersdoktor 2008 för att han med en strategisk medvetenhet och ett outtröttligt engagemang arbetat för att öka kompetens och medvetande om hållbar utveckling bland forskare, beslutsfattare i företag och offentliga myndigheter, samt lärare inom högre utbildning.

Han grundade Det Naturliga Steget 1989 för att påskynda en hållbar utveckling av samhället ur ett globalt perspektiv. Arbetet har skett genom systemforskning och genom att testa resultatet av forskningen i verkligheten på företag, kommuner och myndigheter.

1999 erhöll Karl-Henrik Robèrt priset Green Cross Award for International Leadership och 2000 erhöll han priset Blue Planet Prize, ofta benämnt miljöns nobelpris och utdelat i samarbete mellan Tokyo universitet och Asai Glass Foundation.

Karl-Henrik Robèrt

Karin Caldwell

Karin Caldwell är professor emeritus i ytbioteknik vid Uppsala universitet och har under en längre tid haft ett nära samarbete med Mälardalens universitet. Genom samarbetet har en framstående forskning kommit Mälardalens universitet till del. Detta har lett till flera banbrytande publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter i framförallt USA, och har placerat Mälardalens universitet på världskartan. Karin Caldwell utnämndes till hedersdoktor 2007.

Karin Caldwell

Bo-Göran Ulfberg

Bo-Göran Ulfberg har starkt bidragit till såväl Mälardalens universitets som Volvos och näringslivets utveckling regionalt, nationellt och internationellt.
Bo-Göran Ulfberg har under åren initierat forskning, gett möjligheter, stöd och finansiering till Mälardalens universitet och främst studenter och anställda på institutionen för innovation, design och produktutveckling. Han utnämndes till hedersdoktor 2007.

Bo-Göran Ulfberg

Bo Kjellén

Bo Kjellén är tidigare chefsförhandlare i miljödepartementet och ledde bland annat den svenska delegationen vid Rio-konferensen 1992 och under klimatförhandlingarna 1991-2001. Han var ordförande i en av plenararbetsgrupperna inför Rio-konferensen och ledde även förhandlingarna om FN:s konvention mot ökenspridning. Bo Kjellén är senior research fellow vid Stockholm Environment Institute. År 2008 publicerades hans bok ”A New Diplomacy for Sustainable Development: The Challenge of Global Change”. Bo Kjellén har visat ett aktivt intresse för MDU:s utveckling genom att medverka i flera kurser på grund- och forskarutbildningsnivå. 2005 utnämndes han till hedersdoktor.

Bo Kjellén

Mirka Mikes Lindbäck

Mirka Mikes Lindbäck har genom sitt stora engagemang för Mälardalens universitet bidragit till utveckling av forskning och utbildning. Hon har också medverkat till att stärka relationerna mellan universitetet och näringslivet, särskilt ABB. I egenskap av att vara kvinna, forskare och företrädare för en internationellt stark teknisk företagskoncern är hon en god förebild för många av universitetets kvinnliga ingenjörsstudenter.

Mirka Mikes Lindbäck

Salvatore Grimaldi

Salvatore Grimaldi utnämndes till hedersdoktor 2004 då han förvaltar och med excellens tillämpar de kunskapsområden som är bärande för MDU: förnyelse, innovation och entreprenörskap. 1952 invandrade han, med föräldrar och syskon, till Sverige från Italien. Han startade sitt första företag, Grimaldis Mekaniska Verkstad, i Köping 1970. I dag består Grimaldi Industri-koncernen bland annat av Cycleurope med varumärken som bland annat Crescent, Monark, DBS, Bianchi, Karlsson Spools, Plockmatic International och Bianchi Café & Cycles. I Grimaldi Industri-koncern ingår totalt ett 30-tal bolag och har mer än 1000 anställda.

Salvatore Grimaldi

Margot Wallström

Margot Wallström var tidigare utrikesminister. Hon har varit FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt och var tidigare EU-kommissionär med ansvar för institutionella relationer och kommunikation. Hon har och har även varit EU-kommissionens förste vice ordförande, EU:s miljökommissionär samt Sveriges EU-kommissionär och dessförinnan innehavare av flera ministerposter som kulturminister och socialminister.

Margot Wallström har också under lång tid arbetat målinriktat och framgångsrikt med de frågor som prioriteras högt på Mälardalens universitet: miljö och hållbar utveckling och utsågs därför 2004 till hedersdoktor vid universitetet.

Margot Wallström

Marja Widell

Marja Widell har som industriforskare varit med om att ta fram ett alternativ till PCB och varit aktiv i utvecklingen av bränsleceller.

Under 1990-talet var Marja Widell ABB:s miljöchef, och genomförde de första miljörevisionerna inom de svenska ABB-bolagen. Hon kom att bli en förebild för miljöchefer i Sverige och utomlands, inom ABB och externt. Idag är Marja Widell mentor för kvinnliga doktorander vid Mälardalens universitet. Hon utnämndes till hedersdoktor 2003.

Marja Widell

Lena Treschow Torell

Lena Torell var VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2001-2008 och har spelat en stor roll för universitetets forskningsutveckling. Hon har även varit programdirektör vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum. Lena Torell utsågs till hedersdoktor 2002.

Lena Treschow Torell

Hans Rausing

Hans Rausing innehade under tre år en gästprofessur i innovation och entreprenörskap vid den tidigare institutionen för innovation, design och produktutveckling (IDP) vid Mälardalens universitet. Under de tre åren tillförde han universitetets mycket värdefulla kunskaper om Sveriges tekniska utveckling i ett internationellt perspektiv och innovationernas betydelse för landet de senaste 50 åren. Hans Rausing utnämndes till hedersdoktor 2004. (Hans Rausing avled 2019.)


Ivan Öberg

Ivan Öberg var den förste rektorn vid Mälardalens universitet. Han var med och byggde upp universitetet från grunden och lade ner sin själ i detta arbete.

Den tekniska och naturvetenskapliga delen av verksamheten utvecklades under Ivan Öbergs ledning från ingenting till etablerad ingenjörsutbildning i samarbete med KTH samt en omfattande uppdragsutbildning.
Ivan Öberg utnämndes till hedersdoktor 2003. (Ivan Öberg avled 2019.)


Bengt Asker

Bengt Asker var länge varit verksam i programvaruindustrin och var bland annat ordförande i ARTES styrelse, ett strategiskt forskningsinitiativ inom realtidssystem. Han har haft stor betydelse för Mälardalens universitets realtidsforskning. Bengt Asker utnämndes till hedersdoktor vid Mälardalens universitet 2002. (Bengt Asker avled 2005.)

Till toppen