Text

Vår forskare bidrar till att skapa hållbar AI inom EU

AI har potential att bli ett kraftfullt verktyg för hållbar utveckling. Men AI medför också risker som vi måste ta hänsyn till. Därför är det viktigt att säkerställa att AI utvecklas och används på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Dessa frågor diskuterade ledare och representanter från privat och offentlig sektor, akademi och civilsamhället på EU-konferensen ”Hållbar AI och AI för hållbarhet” som Regeringskansliet, Finansdepartementet arrangerade den 2-3 maj. Konferensen var en del av det svenska EU-ordförandeskapet, och genomfördes i Göteborg.

Petra von Heideken Wågert, vetenskaplig ledare för vårt nystartade Center för välfärdsförändring, var personligt inbjuden till konferensen för att bidra i rundabordssamtalen utifrån sitt, centrets och ett människocentrerat perspektiv.

Så här sammanfattar hon de tre viktigaste insikterna från konferensen:

  • Ska vi ens kalla det AI – eller bara teknikutveckling?Den bästa AI:n är den som inte märks.
  • AI-utvecklingen måste utgå från samhällsutmaningarna. AI är ett verktyg som människor kan använda sig av – en unik möjlighet som sker just nu!
  • Europa behöver skapa ett ekosystem för hållbar AI-utveckling, inklusive förutsättningar för ökad mobilitet för talanger (exempelvis forskare, experter och utvecklare) inom tillämpad AI.

Dessutom menar Petra von Heideken Wågert att AI-utvecklingen framåt behöver mer av en, som hon kallar, ”cross-pollination”:

– Vi måste jobba tillsammans mer mellan vetenskapsområden, sektorer och länder. Det räcker inte med framstående teknikutveckling om vi inte tar hänsyn till vilka som ska använda tekniken och på vilket sätt.