Text

Nyhetsarkiv inom AI

AI-artiklar från MDU.

Förbättrar eller ersätter AI människor?

AI och annan teknologi baserad på algoritmer gör sitt intåg i allt fler branscher. Banker och försäkringsbolag använder exempelvis AI för att godkänna lån genom att samla in data om kunder. Nu ska våra forskare undersöka om AI-tekniken används för att förstärka och förbättra mänskligt arbete eller för att ersätta det.

Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken

I ett projekt på MDU har ett AI-system utvecklats som kan beräkna förseningar samt förutse faror och avbrott i flygtrafiken. Systemet kan dels hjälpa trafikledare att förutsäga och kommunicera störningarna till passagerare, piloter och flygledare, dels förhindra själva störningarna.

Nytt projekt utvecklar självlärande XAI-baserat underhållsystem för industrin

Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. För att öka produktivitet och tillväxt blir det allt mer vanligt med teknik som till exempel AI (artificiell intelligens) och ML (maskinlärning). Nu har MDU beviljats finansiering för ett nytt projekt som ska utveckla ett självövervakande, självlärande och självförklarande underhållssystem som kan förutse behov och avvikelser i tillverknings- och produktionsprocesser hos industriföretag.

Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten

Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

AI för en hållbar matproduktion i städerna

I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

AI för en mer effektiv produktion av vattenkraft

Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

Nu ska våra forskare undersöka hur AI används i HR-arbete, vilka konsekvenser det får för arbetsmiljön på HR-avdelningar, och hur AI-verktyg påverkar en engagerad, men redan stressad profession.