Text

Framtidssatsning AI

Hur ska samhället se ut om fem eller femtio år? Hur skyddar vi demokratin? Hur kan AI hjälpa oss att leva bättre och lyckligare liv? Hur anpassar vi lagar och regler så att de styr AI-utvecklingen i rätt riktning? MDU är i uppbyggnad av en större satsning på AI där mänsklighetetens stora frågor ställs, bearbetas och behandlas.

AI har potential att svara på många av framtidens stora utmaningar. Frågorna är många, viktiga och oftast mycket komplexa:

  • Hur kan AI bidra så att mänskligheten får en bättre och mer jämlik tillvaro?
  • Hur kan AI bidra till att vår planets resurser räcker åt alla så att vi kan leva i en hållbar, trygg och säker värld?
  • AI kan användas för gott men också för ont. Hur skyddar vi demokratin och det öppna samhället i tider av deep fakes och desinformation?
  • Hur kan AI hjälpa oss att leva bättre och lyckligare liv?
  • Hur kan/ska vi ge oss ut i rymden och kolonisera planeter?
  • Hur kan vi som individer leva med ett eget och personligt anpassat AI?
  • Hur kan vi stärka vår hälsa och öka vår livslängd med AI?
  • Hur ska olika bias utformas mellan AI och människa och kan bias utvecklas mellan olika AI system och länders olika lagar och regler?
  • Hur ska AI mellan olika länder och världsdelar kommunicera med varandra?

Precis som andra avgörande teknologier finns en balans mellan utvecklingstakt och samhällets behov av reglering. Vi behöver tillsammans ta fram standarder, processer och metodiker så att AI utvecklas etiskt och hållbart.

 

MDU ökar sitt engagemang i AI

MDU har en stark historia och kompetens inom AI men 2022 initierade rektor Martin Hellström en satsning på AI för att ytterligare fördjupa MDU:s engagemang. Just nu pågår arbete med utformning och inriktning på satsningen men ambitionen är att akademin tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle söker svar på de stora frågorna runt AI genom forskning och utbildning i samverkan.

Vill du gå med i vårt nätverk? Kontakta oss!

MDU har ambition att bygga ett nationellt och internationellt nätverk där MDU är ett nav och andra universitet, organisationer och företag kan samlas för att gemensamt forska och utveckla lösningar på en hög nivå. Vi vill verka för att AI på ett positivt och ansvarsfullt sätt utvecklar mänskligheten, individer, samhälle och miljö.

Rickard Sohlberg är sedan 2022 hedersdoktor vid MDU och bistår i universitetets satsning på AI. Rickard är entreprenör, företagsledare och innovatör och har under decennier lett företag och organisationer i innovation och affärsutveckling nationellt och globalt.

Läs en längre intervju med Rickard här: "Ser fram emot fler samarbeten med MDU” – Mälardalens universitet Länk till annan webbplats.