Text

Forskargrupper

Våra forskargrupper är verksamma inom flera samhällsorienterade och industriella områden.

Artificiell intelligens och intelligenta system

Grundläggande och tillämpad forskning inom AI och maskininlärning för intelligenta system, för både industriella, medicinska och affärsapplikationer.

Läs mer om Artificiell intelligens och intelligenta system

Lärande och optimering

Gruppen syftar till att utforska synergin mellan maskininlärning och optimering för att uppnå samverkande effekter för att bygga högeffektiva och smarta system.

Läs mer om Lärande och optimering

Industriella AI-system

Forskningsgruppen Industrial AI Systems (IAIS) fokuserar på att integrera AI-lösningar i industriella system för att förstärka deras verksamhet med större effektivitet, motståndskraft, flexibilitet och smidighet. Särskild tonvikt läggs på självoptimering, självkonfigurering och självjustering för autonoma cyberfysiska produktionssystem (CPPS).

Läs mer om Industriella AI-system

Heterogena system

Gruppen syftar till att öka nyttjandet av heterogena system när det gäller förutsägbarhet, effektiv utveckling och effektiv integration av mjuk- och hårdvara för nästa generations intelligenta system.

Läs mer om Heterogena system