Text

AI-projekt

MDU har över två decennier av forskning inom artificiell intelligens. Bredden på projekten spänner sig från hur matförsörjning till självkörande bilar. På den här sidan listas ett axplock av alla forskningsprojekt.

CPMXai

CPMXai kommer att utveckla en digital tvilling för kognitivt prediktivt underhåll genom automatisk datamärkning, AI/ML och Explainable AI (XAI) för att minska oönskade situationer och förbättra underhållet i tillverknings- och produktionsprocesser.

Läs mer

Övervakningsenheter för förarnas övergripande kondition

Syftet med projektet är att bestämma kondition för att uppnå en balans mellan att minimera alla körrelaterade trafiksäkerhetsrisker förindividen och samhället och upprätthålla förarens livsstil och sysselsättningsrelaterade rörlighetsoberoende.

Läs mer

DIGICOGS

In DIGICOGS, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context.

Läs mer

ARTIMATION

Forskningsprojektet ARTIMATION fokuserar på att undersöka AI (artificiell intelligens) metoder, baserade på domänen XAI (Explainable Artificial Intelligence), för att förutsäga lufttransporttrafik och optimera trafikflöden. Säkerhet är den viktigaste pelaren för flygtrafikledning, och ingen svart låda-process kan införas i en beslutsprocess när människolivet är inblandat.

Läs mer

AUTOMAD

Industry 4.0 or smart manufacturing/production, to have assembly lines being automated and interacting with each other and with close to no human interaction, includes data exchange, decision making, prediction, etc. through IoT, computing, and intelligent data analysis. Today, production and assembly manufacturing lines are capturing a wide range of data that can be used to improve performance and productivity by using Data Analytics and Machine Learning (ML). These huge amounts of massive historical data are potential for analysis and prediction. Data analytics can be used e.g., for real-time predictive maintenance, optimization of production operations, improving productivity and energy efficiency etc.

Läs mer

INVIP

The goal proposed project is to develop an indoor navigation system for persons with visual impairment using computer vision and machine learning.

Läs mer

BRAINSAFEDRIVE

BRAINSAFEDRIVE will develop a tool as attentional detectors that detect drivers’ mental state in terms of stress, cognitive load, sleepiness in real time during simulated and/or natural driving situations.

Läs mer

SimuSafe

The purpose of the SIMUSAFE is to improve road safety by understanding the individual and collective behaviour of road users involved (drivers, two wheelers, pedestrians), their interaction between themselves and safety-related systems and services e.g. assess risk perception and decision making.

Läs mer

Third Eye

The main goal in this project is to provide a feasible solution to older persons with a recently acquired visual impairment.

Läs mer

Maskininlärning för att förebygga arbetsolyckor i byggbranschen

The purpose of the project "Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry" is to use the best-suited ML algorithm and ensure that the data collected can be used to prevent workplace accidents in the construction industry.

Läs mer

Into DeeP

The long term goal of the project is to inspire Swedish industry to investigate how big data analytics can enable a new phase in process optimization.

Läs mer

HR R-peak detection quality index analysis

This project aims for a comparison study about heart rate (HR) R-peak detection and their quality index analysis for the two systems i.e., PPG sensor system and the camera system developed at Mälardalen University, Sweden.

Läs mer

SafeDriver

The proposed project will provide tools for the development of safety systems including a basis to continuously monitor and predict driver’s mental and physical (health) situation and based on these, can carry out suitable counter measurements to prevent/reduce accidents.

Läs mer

VDM - Vehicle Driver Monitoring

The VDM project aims to provide tools for development of safety systems including a basis for continuously monitoring driver’s state and based on these, carry out suitable counter measurements to prevent/reduce accidents.

Läs mer

IMod

The aim of the project is to develop an intelligent system that can monitor and manage drivers’ level of inattention depending on psychological and behavioral conditions/status using different physiological sensor signals.

Läs mer

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (‘Greenhouse gas emissions’ GHG) och framtar lösningar som påskyndar omställningen till hållbara städer.

Läs mer

AIFood

Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet på gemensamma resurser som vatten, energi och transport.

Läs mer

Faster AI

FASTER AI avser att tillgodose nyuppkomna behov av att integrera maskininlärning (ML) på hårdvaruinfrastruktur som i stor utsträckning används inom telekom, samt för tids- och säkerhetskritiska uppgifter i luftburna system och andra fordon.

Läs mer

Pålitlig AI i säkra autonoma system

Datadrivna utvecklingsmetoder visar sig producera träffsäkra modeller för perceptionsrelaterade funktioner som objektdetektion och semantisk segmentering, men de flesta modellerna saknar de övergripande egenskaper som gör dem lämpliga för tillförlitliga system. Detta projekt ämnar resultera i robusta maskininlärningsmodeller som möter upp och överträffar de krav som ställs för certifiering.

Läs mer

AI assisterad CO2 infångning i biomassabaserade kraftvärmeverk

Målet är att utveckla lösningar som förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.

Läs mer

SMART

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.

Läs mer

SnowSat

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.

Läs mer

RENAISSANCE

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi

Läs mer

Intelligent automatisering av mellanmänskliga relationer i Human Resource-arbete

Syftet med projektet är att, genom kvalitativa studier, utforska beredskapen för införande av, och kunskapsläget kring, AI i HR-arbetet i svenska företag idag. Projektet adresserar två praktiska områden: hur upplever personalvetare att deras egna arbete påverkas av införandet av AI i verksamhet och hur ställer sig personalvetare till bedömningen av hur andras arbete kommer att påverkas av AI.

Läs mer

DigiFin

Projektets syfte är att förstå vilken automatiserande teknologi, så som AI och algoritmbaserad teknologi, nyttjas i finansbranschen, och hur denna påverkar kontorsanställdas arbetsmiljö.

Läs mer

Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården, 2017-01555

An AI based decision support system will take the current patients specific circumstances into account and apply AI methods such as `knowledge discovery´ and Case-Based Reasoning to identify relations in the registry seen from the individual perspective.

Läs mer

AIM

AI techniques have valuable benefits to offer medical systems.

Läs mer

INDTECH

INDTECH-projektet är en industriell forskarskola vid MDU, med fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI inom produktionssystem i samverkan med 12 partnerorganisationer bestående av ledande industriföretag, forskningsinstitut och teknikcentra samt stödjande organisationer som AI Sverige, PiiA, Automation Region och Blue Institute. INDTECH Industrial Technology Graduate School erbjuder avancerad utbildning inom området industriell digitalisering, ett nytt och framväxande teknikområde som revolutionerar alla aspekter av tillverknings- och processindustrin

Läs mer

AIDOaRt

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.

Läs mer

GREENER: Intelligent energy management in connected construction sites

This project aims at reducing the energy consumption in an electric construction site by designing relevant components that incorporate with energy, optimize energy distribution, storage and management, and optimize fleet.

Läs mer

Grön djupinlärning för kantenheter

Projektet syftar till att tillhandahålla nya teoretiska grunder och praktiska algoritmer för att automatiskt designa skalbara energieffektiva DL-modeller med lågt energifotavtryck och underlätta snabb användning av komplicerade DL-modeller för olika Edge-enheter som uppfyller givna hårdvarubegränsningar. Detta projekt kommer anmärkningsvärt att undersöka prestandaanalys och modellering, optimering och inlärningsalgoritmer följt av omfattande experiment för verifiering.

Läs mer

SLAM

Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.

Läs mer