Text

AI-professorer

MDU har över 20 professorer och ytterligare tiotals lektorer, doktorander och postdocs som forskar inom AI.

AI är ett tvärvetenskapligt ämne och MDU:s forskning rör sig över flera forskningsområden och discipliner.

  • forskning på AI, exempelvis metoder och algoritmer
  • forskning på tillämpad AI, alltså där datorer och robotar gör verkliga uppgifter med hjälp av AI
  • användning av AI och AI:s påverkan på samhället

Av de tiotals forskare och grupper som är verksamma inom AI har MDU sex professorer rent inriktade på artificiell intelligens.