Text

Artificiell intelligens för en hållbar framtid

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Vi ska göra jorden en bättre plats att leva på för fler samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljö och klimat. Men vi är också i starten av nästa stora teknikrevolution. Artificiell intelligens bär potentialen att förverkliga drömmen om ett hållbart samhälle men det är en utveckling som måste hanteras ansvarsfullt och etiskt. MDU har i över två decennier bidragit till att bygga global expertis inom AI och fortsätter att utmana med blicken mot framtiden.

Jonas Stier

– Vi måste jobba tillsammans mer mellan vetenskapsområden, sektorer och länder. Det räcker inte med framstående teknikutveckling om vi inte tar hänsyn till vilka som ska använda tekniken och på vilket sätt.

Petra Heideken Wågert, Professor i fysioterapi

Framtidssatsning på AI

MDU gör just nu en större satsning där mänsklighetens stora frågor ställs, bearbetas och behandlas.

Framtidssatsning AI

Aktuellt inom AI

  • Datum 2023-02-28
  • Artikeltyp Aktuellt

Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken

I ett projekt på MDU har ett AI-system utvecklats som kan beräkna förseningar samt förutse faror och avbrott i flygtrafiken. Systemet kan dels hjälpa trafikledare att förutsäga och kommunicera störningarna till passagerare, piloter och flygledare, dels förhindra själva störningarna.

om Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken
  • Datum 2023-02-20
  • Artikeltyp Aktuellt

Förbättrar eller ersätter AI människor?

AI och annan teknologi baserad på algoritmer gör sitt intåg i allt fler branscher. Banker och försäkringsbolag använder exempelvis AI för att godkänna lån genom att samla in data om kunder. Nu ska våra forskare undersöka om AI-tekniken används för att förstärka och förbättra mänskligt arbete eller för att ersätta det.

om Förbättrar eller ersätter AI människor?
  • Datum 2023-02-15
  • Artikeltyp Aktuellt

Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

Nu ska våra forskare undersöka hur AI används i HR-arbete, vilka konsekvenser det får för arbetsmiljön på HR-avdelningar, och hur AI-verktyg påverkar en engagerad, men redan stressad profession.

om Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

Så förflyttar AI makten

– AI är definitivt en av de tekniker som kommer påverka vårt samhälle mest framöver och då gäller det att vi samarbetar över gränserna för att säkerställa att vi anammar tekniken på ett hållbart sätt – för människa, planet och vår gemensamma framtid.

Jonas Stier, Professor i socialt arbete

Jonas Stier

Händelser

Samverkan inom AI

MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen och så också inom AI.